EMNER

Det var den Grundlov

EU:Anders Stenild anklager mig 1.3. for ikke at vide, hvad jeg mener. Jeg takker for dine bekymringer, men jeg har styr på, hvad jeg mener. De to kransekagefigurer, som EU vil have, efter forslag fra Tyskland og Frankrig (med betingelsesløs opbakning af Danmark), vil betyde, at EU skal have en præsident, der tager sig af "udenrigspolitikken" for EU; dvs. om vi f.eks. skal være med i krigen mod Irak. Desuden skal der være en "statsminister", der skal tage sig af "indenrigpolitikken" i EU. Selv om jeg kalder disse to embeder for kransekagefigurer, gør det ikke tilblivelsen af embederne uproblematiske. Hvis, og med 99,99 pct. sikkerhed når, embederne kommer, vil EU være en føderal stat, som USA er det i dag. Når man så læser Stenilds argumenter for embederne, rystes man.Man er ifølge Stenild simpelhen nødt til at få en præsident for EU til at lede møderne, fordi Stenild ikke finder østeuropæerne"effektive" nok. Anders Stenild syntes altså, at når vi nu har fået udvidelsen, må fremgangsmåden for EU's strukturer ændres, da de lande, som skal stemme om optagelse i år, har for ringe ledere. Det tror jeg, den polske præsident bliver glad for at få af vide. Samtidig vil udnævnelsen af en præsident for EU betyde en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Herefter kan man så opleve, at lande kan tvinges i krig. Hvad er Anders Stenilds vurdering af den nuværende diskussion vedrørende Irak? Hvem har ret? Frankrig og Tyskland eller England og Spanien? Jeg synes hellere, man skal se på fordelen af en forskellig udenrigspolitik, så forskellige lande kan komme med deres syn på en sag. Dette giver den bedste og mest holdbare løsning, da EU så ikke kommer til at virke som en stormagt, der buldrer frem, som USA gør for tiden. M.h.t. de nationale parlamenter er Anders Stenilds vurdering ikke sand, når han påstår, at de nationale parlamenter har en central rolle. I dag kommer cirka 70-80 pct. af lovgivningen fra EU. Så at påstå at Folketinget har en væsentlig rolle, er mildest talt en fejlslutning. Samtidig er argumentet, at Folketingets væsentligste opgave er, at det skal oversætte EU-lovgivning til dansk, komisk. Ved denne analyse ser man tydeligt, at Anders Stenilds eneste hensigt med sit angreb på undertegnede, er at underminere Folketingets ret til at lovgive. Det var så den Grundlov.