Lokalpolitik

Det var lusket gjort, hr. borgmester

FOLKEAFSTEMNING:Det var lusket gjort, Otto, eller har du lært poker under din ferie i USA? Uformelt spurgte du bl.a. tre af os efter mødet 30. september, om hvordan vi forholdt os til, at kommunalbestyrelsen den 13. oktober tog stilling til, hvem vi skulle sluttes sammen med. Ja, du foreslog faktisk et nyt ekstraordinært møde, når alle var tilbage efter ferie. Undertegnede havde ingen forbehold, idet det fremgik af tidligere samtaler og temamøder, at der skulle/kunne stemmes om tre alternativer, syd, øst og vest. Jeg var derfor overrasket over, at der forelå en tillægsdagsorden lørdag med posten, nogle få timer før jeg tog på ferie, som omtalte muligheden af en folkeafstemning. Det sagde du ingenting om den 30! Hvorfor? Opdagede du i løbet af torsdag/fredag, at der var en spinkel mulighed for at få gennemført dit ønske om en sammenlægning med kommunerne mod syd? Det viste sig jo, at en af de personer, som den 30. sept. meldte forfald, alligevel ville deltage i mødet den 13. oktober, og dermed var situationen jo pludselig en anden. Det betød en stemme mere for dit forslag om sammenlægning mod syd, og tillige en stemme mere for en folkeafstemning. Jeg har lyst til at kalde det lusket, men måske er det et eller andet sted også udtryk for god politisk tæft. Jeg ved godt, at muligheden for folkeafstemning var drøftet i styregruppen, men det fremgår ikke, hverken af referaterne herfra eller økonomiudvalgets behandling, at folkeafstemning ville blive foreslået. Altså er forslaget DIT. Jeg kan så undre mig over at forslaget ikke blev afvist, men det blev det jo ikke. Nu skal folket så afgøre hvordan indstillingen skal være - eller skal de? Det forlyder at nogen af kommunalbestyrelsens medlemmer har en musefældeklausul, således at man kun vil være forpligtet, såfremt en vis procentdel af kommunens vælgere stemmer. Det finder jeg lusket! Nu afgør folkeafstemningen, for mit vedkommende, hvordan indstillingen skal være. Selv vil jeg argumentere for vest! Så må vi se om folket vil med den vej.