Lokalpolitik

Det var også på tale -

} VIGTIG PLAN: Borgmester Hans Rex (V) fremhævede i sin indledning til debatmødet om Kommuneplan 2005, at denne Kommuneplan måske er den vigtigste af alle, selv om den laves umiddelbart inden kommunesmamenlægningen. - Det er vigtigt at have en række pejlemærker fra hver af de tre kommuner, når de lægge ssammen, idet jeg ikke regner med, at den nye sammenlagte kommune får lavet en ny kommuneplan gældende for hele den nye kommune før tidligst i 2009, sagde Hans Rex. } NY KOMMUNE: Borgmesteren benyttede debatmøde om Kommuneplanen til at komme med et lille reklamefremstød: - Der er lavet en hjemmeside for den nye kommune og for arbejdet med at få sammenlagt Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuner. - På den kan blandt meget andet se en række faktuelle oplysninger om for eksempel befolkningens sammensætning, aldersfordeling og lignende. - Her kan man også følge med i, hvordan sammenlægningsprocessen skrider frem. Der lægges blandt andet referater fra de møder, som holdes, ud på hjemmesiden, sagde Hans Rex. Hjemmesiden har adressen www.nyfrederikshavn.dk } BOLIGGRUNDE: - Når nu man gerne vil have tilflyttere til kommunen og der ikke er ret mange grunde til salg, hvorfor vælger man så at sælge grundene for højeste bud, som det er sket med seks grunde ved Højensvej? Det får da ikke indpendelerne til at bosatte sig, spurgte Kim Jakobsen. Borgmester Hans Rex svarede, at kommunen de seneste tre år har haft almindelige grunde til salg ved Fallingen - og at den sidste af dem iøvrigt netop er blevet solgt. - Så nu arbejder vi på at finde nye arealer til almindelige boliger. - Men hensyn til grundene ved Højensvej var det byrådets vurdering, at der ikke ville være fastboende, som ville betale markedspris for grundene, hvorfor vi valgte at sælge dem for højeste bud. På den måde tilgodeså vi også kommunekassen, sagde Hans Rex.