- Det var vigtigt at få Venstre med

Orla Hav forsvarer, at han talte med V før Socialdemokraternesmangeårige samarbejdspartnere.

Søren Wormslev
Vel er de po­li­tis­ke mod­stan­de­re, men også sam­ar­bejds­part­ne­re. Orla Hav (S) ser ikke no­get galt i, at han drak en kop kaf­fe og dis­ku­te­re­de sy­ge­hus­struk­tur med Niels Kr. Kir­ke­terp før han tal­te med SF og De Radikale. ar­kiv­fo­to: Claus Søndberg
Hospitaler 1. maj 2007 00:54

Regionsrådsformand Orla Hav (S) synes ikke, han og hans parti har brudt hverken aftaler eller traditioner ved - som det første - at søge enighed med Venstre om, hvordan fremtidens sygehusstruktur skal se ud. I årtier har socialdemokraterne, når store emner stod på dagsordenen i amtsrådet, altid først talt med De Radikale og SF. Det var de to partier, der i 1978 udgjorde flertallet bag et systemskifte, der sikrede Socialdemokratiet posten som amtsborgmester. Nu raser de, og SF’s Thomas Krog gjorde i NORDJYSKE i går klart, at Socialdemokraterne efter dette ikke længere automatisk kan regne hans parti med til sit parlamentariske grundlag. Orla Hav mener ikke, at Thomas Krog eller andre nære samarbejdspartnere har grund til at være sure: - For det første skal man, hvis man gerne vil være med i et forlig med os, huske at signalere, at det vil man gerne. Jeg har i den seneste tid hørt mest om de mange punkter, hvor de pågældende partier ville noget andet end os. Samtidig har jeg hele vejen igennem ment, at det var vigtigt at få Venstre med. Hvorfor er det? - Fordi Venstre er det store regeringsparti her i landet, og fordi den ny sygehusstruktur i høj grad er et resultatet af regeringens politik. Så vil det også være naturligt, at Venstre på regionalt niveau er med til at føre det ud i livet. Det er derfor, jeg har drukket en kop kaffe med Kirketerp (Venstres gruppeformand, red.). Og jeg glæder mig meget over, at der bredt i vore to partier er tilslutning til et forlig med perspektiver i. Men du har også sagt, at du gik efter en bred aftale? - Det håber jeg stadig på. I øjeblikket er der ingen aftale. Socialdemokraterne har meldt ud, hvad vi stiler efter. Det er synspunkter, som vi langt hen ad vejen har mødt forståelse for hos Venstre. Men det har længe været aftalt, at alle gruppeformændene samles på mit kontor 8. maj, og så håber jeg da, at vi kan få en solid aftale på plads. Ikke på et sidespor Men hvis Socialdemokraterne og i hvert fald store dele af Venstre er enige, kan der vel ikke rokkes ved de centrale spørgsmål? - Jeg vil sige det sådan, at taler vi om de enkelte institutioners virke og nærsundhedstjenesten, er der stadig elementer, der kan justeres. Men på en række centrale områder er der en så høj grad af overensstemmelse mellem os og Venstre, at der ikke er grundlag for ændringer. Er der så noget at sige til, at de mindre partier føler sig sat ud på et sidespor? - Det mener jeg ikke, de er. Der er - for at blive i samme sprog - ikke noget tog, der er kørt endnu. Beslutningen træffes først 15. maj. Hvilke fingeraftryk kan du se, at eksempelvis De Radikale og SF har mulighed for at sætte indtil da? - De Radikale får sådan set opfyldt deres primære ønske: At fremtiden for sygehusdriften i Aalborg tages op i en selvstændig debat, hvor vi overvejer mulighederne for at samle driften på færre matrikler end i dag. Når det gælder SF, har jeg lidt svært ved at vide, hvad de kunne ønske at få af fingeraftryk. Men det må de jo forklare os, når vi ses. Står bag Astman Men de to partier har begge talt for at bevare sygehusene i både Hobro og Farsø. Venstres ledelse og I vil lukke begge og bygge et nyt himmerlandsk sygehus. Kan der rokkes ved det? - Det kan der kun, hvis det skulle vise sig, at økonomien ikke hænger sammen. Men med de meldinger, indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen er kommet med, har jeg simpelt hen ikke fantasi til at forestille mig, at det bliver tilfældet. Og du har måske i særdeleshed ikke fantasi til at forestille dig det, når nu hans partifæller er med i aftalen? - Det er klart, at det også har indgået i overvejelserne. Venstre har selvsagt ekstra gode kontaktmuligheder til en række af de centrale ministre i denne sag. Det kan kun være til gavn for nordjysk sundhedsvæsen. Til sidst: Flere af dit partis mangeårige samarbejdspartnere i nordjysk regionalpolitik frygter, at håndteringen af denne sag indikerer, at med Ulla Astman Nielsen ved roret vil årtiers tæt samarbejde mellem socialdemokrater, radikale og SF blive brudt? - Frygten bygger på den fejlagtige opfattelse, at Ulla har lavet dette her alene. Det har hun ikke. Den socialdemokratiske gruppe har hele vejen drøftet, hvad vi ville, og jeg og resten af gruppen står bag Ullas udmeldinger, siger Orla Hav.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...