Det vil de gøre for dig i det nye folketingsår

Hospitaler 7. oktober 2008 06:00

Lene Hansen (S): Nordjylland skal være ITS-region - altså et laboratorium for udvikling af intelligente trafiksystemer, før de udbredes til hele landet. Vi har forudsætningerne. Marianne Jelved (R): Nordjylland har en unik natur, som er en del af Nordjyllands potentiale. Det skal der ikke gives køb på. I et vidensamfund skal der ikke nødvendigvis være en udvikling, der æder sig ind på uerstattelig natur. Ole Vagn Christensen (S): Min første prioritet er den manglende transportkorridor mellem Hanstholm/naturparken i Thy via Thisted, Nykøbing Mors og Skive til Herning-motorvejen - en korridor, vi blev lovet i forbindelse med Storebæltsforliget. Torsten Schack Pedersen (V): Centrale udfordringer er fuld bredbåndsdækning, vilkår for fødeproduktion, højnelse af uddannelsesniveau samt øget samarbejde mellem erhvervsliv og videninstitutioner. Anita Knakkergaard (DF): Da vi mangler læger og især mange i Region Nordjylland, bør vi nu have en hel uddannelse til læge på Aalborg Universitet, Herved får vi mulighed for at fastholde de nyuddannede læger i regionen. Birgitte Josefsen (V): Den vigtigste opgave er en tredje Limfjordsforbindelse, men samtidig skal den kollektive fjerntrafik forbedres væsentligt, så rejsetiderne bliver acceptable. Det kan ikke være rigtigt, at det tager næsten lige så lang tid med DSB fra Nordjylland til København som fra Nordjylland til Berlin. Rasmus Prehn (S): En stærk vision vil være at føre nærbanen ved Aalborg helt ud til lufthavnen. Det vil gøre Aalborg Lufthavn endnu mere attraktiv, og en stærk lufthavn er et afgørende aktiv for Nordjylland. Bjarne Laustsen (S): Der skal besluttes og afsættes penge til en ny Limfjordsforbindelse. Jernbanen skal elektricificeres helt til Aalborg, og skinner og signaler skal opgraderes. Bent Bøgsted (DF): Vi tager det alvorligt, når virksomheder mangler arbejdskraft. Derfor arbejder vi på at gøre ordningen med voksenlærlinge permanent. Jakob Axel Nielsen (K): Vi skal i højere grad undgå brain drain af unge mennesker. AAU's store force er traditionen for samarbejde med det private erhvervsliv. Jeg ser flere steder på biomedico-området, hvor samarbejdet mellem det akademiske og det private rummer kimen til fremtidens arbejdspladser. Karsten Lauritzen (V): Det eneste økonomisk og fagligt ansvarlige er, at der på langt sigt kun skal være ét - maksimalt to - sygehuse i Nordjylland. Det vil sige, at man bør investere i Aalborg og eventuelt også i Vendsyssel. Det er næppe et populært synspunkt, men patienterne må finde sig i, at der ikke kan være et sygehus i hver kommune. Orla Hav (S): Danmark centraliseres voldsomt i disse år. Vi skal have blik for alle initiativer, der kan bidrage til at udvikle hele Danmark. Det handler blandt andet om en aktiv regional udviklingspolitik, uddannelsespolitik og infrastruktur. Tina Nedergaard (V): Det er meget vigtigt, at vi får en tredje Limfjordsforbindelse. Men det er også vigtigt for nordjyderne, at vores infrastruktur generelt er velfungerende. Det nytter jo ikke meget, at man kan få varerne over Limfjorden, hvis de så strander i Vejle eller på vej gennem Sønderjylland. Knud Kristensen (K): Sygehusbyggeri i Nordjylland skal foregå ved Aalborg. Om placeringen skal være den, som regionsrådet peger på, afhænger af, om der frembringes en plan, som sikrer nu og i fremtiden, at trafikken til og fra det ny sygehus kan afvikles hurtigt. Det er jo det, som giver Sygehus Syd væsentlige problemer. Pernille Vigsø Bagge (SF): Jeg vil arbejde for, at vi hurtigst muligt får en opgradering af signalsystemer på skinnenettet og midler til at sikre busruter i udkantsområder. Flemming Møller Mortensen (S): Jeg vil arbejde for udbyggelse af fredning ved Lille Vildmose og for en nationalpark på Skagen Odde. Der er masser af plads til erhvervsmæssig og boligmæssig udvikling på attraktive placeringer i Nordjylland, samtidig med at vi tager hensyn til natur og miljø. Per Bisgaard (V): Vi kan godt undvære et nyt sygehus i Himmerland. Lad os få et stort, godt ét i Aalborg. Karl Bornhøft (SF): Når vi diskuterer mangel på arbejdskraft, tænker man alt for lidt på forebyggelse. I virkeligheden er der mange derude, som kunne afhjælpe manglen på arbejdskraft, hvis samfundet sikrede, at de ikke blev syge. Lene Espersen (K) og Ib Poulsen (DF) havde meldt afbud til arrangementet

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...