Hospitaler

Det vil de i år

Alle 16 nordjyske folketingsmedlemmer var i går inviteret til at deltage i en nordjysk åbningskonference forud for Folketingets åbning i dag. Otte mødte frem - og de gav blandt andet deres bud på, hvilke emner af særlig nordjysk interesse de vil gøre noget ved i det kommende år Lene Garsdal, Socialistisk Folkeparti: - 17 pct. af nordjyderne får ingen uddannelse. Jeg ønsker at øge andelen af unge mennesker, der tager en uddannelse, til 95 pct. Derfor foreslår vi, at man skal have erhvervsuddannelser i alle kommunerne. Der er stort frafald på handelsskolerne og de tekniske skoler. Her skal vi øge kvaliteten. Frank Jensen, Socialdemokratiet: - I forhold til finanslov 2003 skal vi stå sammen om at få gjort noget ved den flaskehals, vi har på motorvejen mellem Bouet og tunnellen. På uddannelsesområdet skal vi sikre vores andel i Nordjylland, og hvad angår efteruddannelse på erhvervsskolerne, skal vi ikke som nu have russiske tilstande, hvor staten bestemmer så meget over skolerne, at de må sige nej til at uddanne folk. Anita Knakkergaard, Dansk Folkeparti: - Dansk Folkeparti går meget op i den nye sygehusstruktur. Vi skal ikke nedlægge de små sygehuse, og derfor har vi stillet beslutningsforslag i Folketinget om et midlertidigt stop for amternes lukning af sygehusene. Vi vil arbejde for en østlig tredie Limfjordsforbindelse, og vi ønsker et forskningscenter for teleinfrastruktur i Nordjylland. Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti: - Vi vil gerne støtte initiativer, der skaber arbejdspladser. Det er vigtigt at få de ældre ind på arbejdsmarkedet. Christian Mejdahl, Venstre: - Vi skal hurtigst muligt løse problemerne med motorvejen mellem Bouet og tunnellen. Vi skal tage fat på den tredie Limfjordsforbindelse. Gudrun Laub, Venstre: - Vi skal fremhæve, at Nordjylland har noget at byde på. Udbygningen af motorvejen mellem Bouet og tunnellen skal med i finansloven, og jeg vil se på screening og VVM undersøgelser, som er meget besværlige for landmændene. Bjarne Laustsen, Socialdemokratiet: - Vi mangler varslingspuljen på finansloven. Det er vigtigt, at vi omskoler de fyrede værftsarbejdere. Vi skal skabe nye arbejdspladser, og vi skal have nedbragt ventetiden på sagsbehandlingen af arbejdsskader. Før vi giver sjællænderne nogen Femernforbindelse eller andet, så skal vi sørge for selv at sikre Læsøfærgen og vejen mellem Frederikshavn og Skagen. Tina Nedergaard, Venstre: - Der skal mere fyr på erhvervsuddannelserne. Det er vigtigt, at erhvervsskolerne i Nordjylland får en betydelig andel i de puljer, der er afsat. Forskningsområdet og it-branchen vil jeg gerne understøtte.