Det vil partierne med statens finanser

Uddannelse 8. september 2004 06:00

Regeringen vil bruge cirka 5 mia. kr. til næste år: Det er mest de små beløb regeringen vil rykke rundt på. Bl.a. skal uddannelse og forskning tilføres 750 mio. kr., miljøinitiativer 50 mio. kr., bl.a. til sikring af vådområder, og 100 mio. kr. skal sikre pasningsgaranti i daginstitutioner. Desuden skal der bruges 350 mio. kr. til flere fængselspladser og andre intiativer på retsområdet. En højteknologisk forskningsfond skal finansieres ved salg af statslige aktiver. De øvrige penge skal findes ved et fald i ledigheden og et økonomisk opsving. Derfor er der ikke lagt op til besparelser i forslaget. Socialdemokraterne vil bruge cirka 8,7 mia. kroner til næste år: Socialdemokraterne har sat sig for at overtrumfe regeringen på de fleste områder. Forskning og uddannelse skal tilføres 2 mia. kr., og folkeskolen 600 mio. kr. For 2 mia. kr. vil de indføre et 1000 kr. maxtakst i daginstitutioner, miljøet skal tilføres 350 mio. kr, og de ældre skal have 400 mio. kr. Desuden skal 1,5 mia. bruges til at genoprette ulandsbistanden. Pengene skal bl.a findes ved at sløjfe tilskud til erhvervsliv og landbrug. Desuden vil S lukke skattehuller og stoppe skattespekulation for 4,7 mia. kr. Dansk Folkeparti skal sikre stemmerne til regeringens finanslov. Til gengæld forlanger de ældrechecken forhøjet til 2 mia. kr. Der skal bygges flere fængselspladser og oprettes sundhedscentre og hospices og bekæmpes ventelister for knap 800 mio. kr. Pengene foreslår de at finde ved at skære yderligere i ulandsbistanden og sløjfe børnechecken efter barn nummer to. De radikale vil bruge 12 mia. kr. til næste år. Gælden skal afvikles med 4,5 mia. kr., ulandsbistanden skal genoprettes med 1,5 mia. kr. og forskning og uddannelse skal tilføres 1,3 mia. En miljøplan skal koste 500 mio. om året. Pengene skal bl.a. findes ved at sløje tilskud til erhvervslivet og landbruget, beskatte multinationale selskaber, forenkle skatteadministrationen, og desuden skal statslige aktiver sælges for 6 mia. kr. Partiet lægger desuden op til at sløjfe efterlønnen fra 2015. Socialistisk Folkeparti vil bruge 7,4 mia kr. på lavere moms på sunde madvarer, oprette et nyt forebyggelsesministerium, og indføre gratis mad i skoler og daginstitutioner. Pengene skal bl.a. findes ved miljøafgift på kemikalier og beskatning af multinationale selskaber. Enhedslisten vil hæve ulandsbistanden med 8,8 mia. kr, bruge 4,4 mia. på børneområdet, 7,1 mia. på uddannelsesområdet og øge overførselsindkomsterne med 6,9 mia.kr. Pengene skal findes ved at fjerne fradragsretten for pensionsindbetalinger, beskatte Nordsøolien, hæve arveafgiften og beskatte multinationale selskaber. Kristendemokraterne vil bruge 2 mia. kr. på en børnepakke, 605 mio. kr. på integration, og 338 mio. kr. på social- og sundhedsområdet. Uddannelse og miljø får ca. 500 mio. kr., mens ulandsbistanden får 1,5 mia. kr. Pengene skal bl.a. findes ved at fjerne ældrechecken og lade ejendomsværdiskatten stige med lønnen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...