Trafikforhold

DET VIL REGERINGEN I NORDJYLLAND

Regeringens udspil nævner en række steder helt konkret Nordjylland. På togområdet skal der som første fase laves en ny bane København-Ringsted og udarbejdes opgradering mellem Ringsted og Odense. Anden etape omhandler en opgradering af strækningen Århus-Aalborg, så der her kan køre tog med 200 km/t. "Opgraderingen kan deles i to. Den første del er strækningen mellem Hobro og Aalborg, som koordineres med signalprojektet til ibrugtagning i 2018," står der. Anden del er at "gennemføre undersøgelser af forbedring af banen Århus-Hobro". På vejområdet søsættes en række projekter andre steder i landet. Der nævnes projekter, der skal i gang i de kommende år. Senere står der - under punktet "Strækninger med flaskehalsproblemer": "Ved Aalborg fungerer den jyske motorvej både som international transportkorridor og lokal pendlerrute. Det giver store trafikmængder, og der er begyndende trængselsproblemer omkring Limfjordstunnelen. Problemerne hænger sammen med, at motorvejen umiddelbart nord for tunnelen indsnævres for den nordgående trafik. Strækningen nord for tunnelen er tidligere udbygget i sydgående retning". Senere beskrives, at regeringen vil afsætte en pulje på 600 mio. kr. til frem til 2014 at forbedre trafikafviklingen ved hjælp af ITS, intelligente transportsystemer. "Regeringen vil som led i udmøntningen af de to første midler fra ITS-puljen foreslå, at der gennemføres to ambitiøse ITS-projekter med henblik på at forbedre trafikafviklingen på to meget trafikerede lokaliteter". Det ene af disse er "omkring Limfjordskrydsningen ved Aalborg". "Projektet omkring Limfjorden omfatter intelligent styring af den overordnede trafik i Nordjylland og Aalborg-området, herunder ved Limfjordstunnelen. Projektet vil gavne både fremkommelighed, sikkerhed og miljø ved selve fjordkrydsningen og gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet". Endelig nævnes, at der i 2009 skal ske vedligeholdelse af en række klapbroer, heriblandt Hadsundbroen og Aggersundbroen. Kilde: Bæredygtig transport - bedre infrastruktur. Regeringsudspil december 2008