Det vil vi arbejde for

VALG:Nogle socialpolitiske problemstillinger i kommunalreformen, som SF-Vesthimmerland vil arbejde for i den nye kommune. Psykiatriområdet Ifølge kommunalreformen vil behandlingspsykiatri fremover ligge i regionerne, mens socialpsykiatrien vil ligge hos kommunerne. Det er ikke helt klart i lovgivningen, hvordan samspillet mellem de to områder skal sikres. Derfor vil SF-Vesthimmerland arbejde for at få udarbejdet en konkret strategi for, hvordan de to systemer skal arbejde sammen, så borgerne ikke bliver tabt mellem regionens og kommunens ansvarsområde. Handicapområdet Det bliver nu et kommunalt ansvar at beslutte hvilken indsats der skal ske på handicapområdet - bla. sørge for at der er tilbud nok og at betale for indsatsen. De kommende regioner har kun ansvar for at drive institutioner og tilbud til handicappede med de pladser og i den form, som kommunerne ønsker. Kommunerne kan overtage regionale institutioner i 2006 (hvilket skal være afklaret i kommunen senest 15. februar) eller senere. Der kan altså ske en glidende decentralisering eller en umiddelbar overtagelse. Det kan give regionerne problemer med at drive en sammenhængende institutionsvifte, hvis enkelte kommuner tager hjem til kommunen, mens andre ikke gør det. Derfor vil SF-Vesthimmerland arbejde for samarbejdsaftaler mellem region Nordjylland og øvrige kommuner, så det ikke kommer til at gå udover de handicappede.