Lokalpolitik

Detaljeret Hals-plan

Cykelstier og byforskønnelse

HALS:Når man hører Bent Sørensen, borgmester i Hals Kommune, fortælle om hvad man ønsker at Sammenlægningsudvalget skal bruge penge på i den nordøstlige del af Det nye Aalborg, så virker det næsten petitesse-agtigt. Som om, at alt bare fungerer. - Ja, vi har da de fundamentale ting i orden. Børnepasning, skole og de ældre, men vi vil gerne have "shinet" de fem byer op. Allerede i 2006 afsætter vi penge til byforskønnelse i Gandrup og Ulsted, mens der i 2007 er afsat 2,5 millioner kroner til byforskønnelse i Hals. Det er fra torvet til havnen. Desuden er der afsat 2,5 millioner og 2,6 millioner kroner i henholdsvis 2008 og 2009 til byforskønnelse i Hou, siger Bent Sørensen meget detaljeret. Og netop detalje var et af kodeordene, da den politiske styregruppe i Det nye Aalborg sidst mødtes. - Vi blev enige om, at det var velset, hvis de gamle kommuner leverede så detaljeret en plan for området som muligt, siger Bent Sørensen. Borgmesteren fortsætter med at remse op:En million kroner hvert år i overslagsårene til landdistriktspuljen og et tilsvarende beløb til renovering af idrætshaller og klubhuse. - Så har vi en del cykelstiprojekter. Vi begynder på en cykelsti mellem Ulsted og Hou i 2006 og afsætter hvert år i overslagsårene to millioner kroner. Derudover har vi haft en del diskussion om en cykelsti i Stae, men jeg er altså imod at føre en cykelsti direkte ud på Omfartsvejen. Den overtager Aalborg Kommune fra amtet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Vi har afsat tre millioner kroner til både en cykelsti og den rundkørsel, som vi gerne vil have den ender ud i, siger Bent Sørensen.