Detektivarbejde op til skolejubilæum

ØREBRO:I 1963 blev der bygget ny centralskole på den flade mark midt mellem Gøttrup og Korsholm, og skolen eksisterer som bekendt stadig i bedste velgående. Til august, nærmere betegnet 23. august, fejrer Ørebroskolen så sit 40 års jubilæum, og arbejdet med at finde frem til de gamle elever fra alle årene har stået på siden i fjor, fortæller en af initiativtagerne til jubilæumsfesten, Preben Andersen, Husby. - Vi har næsten fundet allesammen, takket være kontaktpersoner i omkring 50 klasser, og så er nutidens teknik en stor hjælp, forklarer Preben Andersen. I alt 1150 gamle elever, lærere, andre ansatte og skolebestyrelser gennem tiderne er inviteret, og kun 12 er det ikke lykkedes at finde frem til, fremgår det på skolens hjemmeside, www.oerebroskolen.dk. Her kan man også læse alt om festen, fra gæsteliste til aftenens menu, hvem der efterlyses og hvad hele herligheden koster. Desuden har tidligere lærer Ingrid Behnk skrevet et afsnit om Ørebroskolens historie. Skolen blev i sin tid opført af Kettrup og Gøttrup sogne, og på ægte demokratisk vis blev den bygget på sognegrænsen. For at det kunne lade sig gøre, blev en anden bygning først bortsprængt. Få år efter Ørebroskolens åbning nåede den op på at have 296 elever. Efter kommunesammenlægningen blev 8. og 9. klasse flyttet til Fjerritslev, og elevtallet faldt naturligt nok. I dag er der 128 elever. Der er tilmeldingsfrist 1. juli til jubilæumsfesten, så det er ved at være tiden, hvis man vil med, understreger Preben Andersen.