Detektor-rally på Byrhøj

Detektorer skal søge, hvor der tidligere var et bispesæde

Ole Torp
Ejeren af gården Stentinget, Bent Pedersen, på toppen af Byrhøj. Han peger ned i det store hul, der er helt tilvokset, og som skyldes tidligere tiders mergelgravning, som bl.a. Bents far foretog her. Foto: Ole Torp
Klokkerholm 1. september 2015 22:59

KLOKKERHOLM: Søgning med metaldetektorer er efterhånden blevet meget populært. Rimeligt gode detektorer kan nu fås fra omkring 4.000 kr. Museerne har flere steder i landet allieret sig med detektorfolket, og det har adskillige steder resulteret i flotte fund til arkæologernes store begejstring.

Guldskatten fra Spentrup, Korsmøntskatten fra Strandby, det store sølvfund ved Roskilde, Christian den 4.-guldmønterne i Nordsjælland, Odinfiguren i Lejre og mange andre er eksempler på fund gjort med detektorer.

Nu skal det vise sig, om der kan gøres fund - ikke nødvendigvis i samme størrelsesorden som ovennævnte - på og omkring Byrhøj på højre side af Hellumvej, når man kører nordpå fra Klokkerholm. Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring (VHM) og Byen i Landskabets Udvalg for Natur og Historie står nemlig for et såkaldt detektor-rally på lørdag.

Når man har valgt området omkring Byrhøj ved gården Stentinget, så skyldes det, at netop det sted har i bogstavelig forstand en forhistorie. Det er fastslået, at der i yngre jernalder/tidlig vikingetid har været en rimelig stor bebyggelse, og ved en udgravning foretaget af VHM i 1990 og ved senere lejligheder har man fundet betydelige fund i form af smykker, vægtlodder m.m. Disse fund er nu udstillet på Nationalmuseet, men arkæologerne mener, at kun omkring 10 procent af bebyggelsen er udgravet, men man kunne allerede dengang konstatere tilstedeværelsen af værksteder, beboelseshuse og begravelsespladser.

Der er den ekstra dimension på stedet, at adskillige af arkæologerne og andre fagfolk har fremsat den teori, at Stentinget/Byrhøj var den bymæssige bebyggelse og handelsplads ”Wensussel” som senere blev bispesæde. Måske det bispesæde, som senere blev flyttet til Vestervig i Thy, og efter en kort årrække til Børglum.

Man kan uden overdrivelse sige, at hvis ovennævnte viser sig at holde vand, så har man her en lokalitet, som i betydning på sin tid kan sammenlignes med den betydning, som Lindholm Høje havde.

- Det er vores håb, at man finder noget, som kan foranledige en udgravning, siger såvel medlemmer af udvalget som arkæolog ved VHM, Per Lysdahl. Arkæologen fortsætter tankerækken:

- Vi kan sikkert ved dette initiativ få et mere dækkende billede af, hvad der var på stedet. Egentlig ved vi alt for lidt om området i yngre jernalder/tidlig vikingetid.

Det er Udvalget for Natur og Historie, som står for alt det praktiske i forbindelse med arrangementet, og det starter allerede på fredag, hvor elever fra Klokkerholm Skoles 5. og 6. klasse, som skal stå for opmålingen af de mange felter, som området skal opdeles i. Det indgår selvfølgelig i klassernes undervisning i historie, og eleverne har arbejdet med Byrhøj i tiden op til detektor-rallyet.

Selve rallyet finder sted om lørdagen, hvor området skal gennemsøges af inviterede detektorfolk, og arkæolog Sidsel Wåhlin fra VHM har kontaktet detektorfolkene. For øvrigt er det en undtagelse, at folk med metaldetektorer får lov til at gå netop der. Der er lavet en fredning, som går ud på, at kun VHM kan give tilladelse dertil. Om lørdagen er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge museets og detektorfolkenes arbejde.

I en artikel om Byrhøj/Stentinget i det historiske tidsskrift Skalk fra 1992 skriver Torben Nilsson fra VHM: - Spørgsmålet om stedets betydning er endnu ubesvaret. Vi kender jo endnu ikke bebyggelsens nøjagtige størrelse, husenes funktioner, gravpladsens udstrækning og gravenes format. Derpå kan der rådes bod. Bag de fund, som foreløbig er gjort, tegner sig noget virkeligt stort. Tiden vil vise, om det holder stik.

Her i jubilæumsåret (25 år efter udgravningen) kunne man så spørge: - Er tiden nu kommet?

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...