EMNER

Dette er ikke en rundkørsel

Det er svært at være bilist i Sæby. Lad det være konstateringen efter en byrundtur med sæbynitten Dieter Bochdam.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Klar skiltning på Kjeldgårdsvej. Farten er 60 km/t indtil det overstregede byskilt, hvorefter farten ifølge reglerne er 80 km/t. I den modsatte retning er farten på hele strækningen 60 km/t.

Han er et af den slags mennesker, der lægger mærke til detaljerne. Alle de små ting, der giver nye vinkler på livet. Dieter Bochdam kontaktede redaktionen efter at have læst en artikel om den farlige rundkørsel på Toldboldvej/Sdr. Ringvej ved slagteriet. "Der er en lille fejl. Der er ingen rundkørsel på det sted", skrev Dieter venligt til redaktionen. Ingen rundkørsel? Fire veje mødes, og bilerne skal køre rundt om en cirkelformet "chikane" beplantet med blomster. Nogenlunde prototypen på en almindelig dansk rundkørsel, skulle man mene. Men nej, siger Dieter Bochdam. - Det er ikke en rundkørsel, selvom kommunen hårdnakket påstår det, for der er ikke skiltet med, at der er tale om netop en rundkørsel. Det er et krav, siger Dieter Bochdam. Men hvis rundkørslen ikke er en rundkørsel, hvad er den så? Jo, den er et vejkryds med en chikane, hvor de almindelige regler om vigepligt gælder. Mener altså Dieter Bochdam. Han har lagt mærke til, at både to- og firehjulede trafikanter er utrygge, når de kommer til... vejkrydset. Er det en rundkørsel? Hvordan kan man forholde sig? - Især turisterne ser noget forvirrede ud. Det er meget uheldigt og kan medføre farlige situationer. Især fordi cykelstien stopper ved krydset, og at cyklisterne skal ud på kørebanen, hvor der ikke er plads til dem, siger Dieter Bochdam. Som det fremgår af hosstående artikel, sættes der nu penge af til at etablere en cykelbane, og det skulle løse det mest presserende problem. Dermed nok om rundkørslen, der viste sig at være et vejkryds. Det er nemlig mange andre historier at kaste sig over, når talen falder på skilteskoven - eller manglen på samme - i Sæby. Dieter Bochdam har mange fine eksempler, hvoraf vi skal nævne to: Når man kører ad Kjeldgårdsvej mod Østkystvejen, mødes man først af et skilt, der fortæller, at man må kører 60 km/t. Kort tid efter kommer et overstreget byskilt, der fortæller, at man nu kører ud af Sæby og dermed må sætte farten op til 80 km/t. Det er så farten forbi stikvejene til rideklubben og Nordjyllands-Hallen, hvor mange børn og unge færdes på cykel og gåben. Man må også køre 80 km/t forbi boligområdet Kjeldgårdsparken, men når man kommer længere ud - ud til erhvervsområdet, hvor det tynder ud i børnene - skal man sætte farten ned til 60 km/t. Det får man at vide på hele tre skilte placeret tæt på hinanden. Kører man den modsatte vej på Kjeldgårdsvej, er højeste tilladte fart på hele strækningen 60 km/t. Samme problematik kører man ind i på Vandløsvej, der går forbi motorsportsmekkaet Ørnedalsbanen. Kommer man fra Aalborgvej, må man køre med landevejsfart - altså 80 km/t - på Vandløsvej. Kommer man fra den anden side (Sæbygårdvej) befinder man sig i en 60 km/t-zone. Højeste tilladte fart afhænger ifølge Dieter Bochdam altså af, om man kommer fra den ene eller den anden side. - jeg har mange af den slags eksempler, også fra Frederikshavn, hvor logikken halter. Men det er nok værst i Sæby, hvor skiltene derudover er nedslidte og placeret lavt. Så lavt, at de gror til i græs, så ingen kan læse dem. Kommunen er jo heller ikke for flink til at slå græs, siger Dieter Bochdam. Han mener, at der er behov for en minutiøs gennemgang af skilteskoven i Sæby og resten af kommunen. - Der er rigtig mange fejl, og det går ud over trafiksikkerheden, siger Dieter Bochdam, der indtil for nylig ikke var klar over, at kommunen har et trafiksikkerhedsudvalg. - Det har godt nok ført en tilbagetrukket tilværelse. Det er vist på tide, at det træder i karakter!, mener Dieter Bochdam.