DF en sikker stemmefor dårlige vilkår

Dansk Folkeparti hævder, at de er et socialt ansvarligt parti, der i særlig grad forsvarer de ældre. I en ny undersøgelse dokumenterer Enhedslisten nu, at det ikke passer.

Ganske vist sagde DF's kommunalpolitiske ordfører Poul Nødgaard kort før sidste byrådsvalg om ældreområdet: "Befolkningen forventer, at dette er et område, hvor Dansk Folkeparti vil væregarant imod besparelser. Det må derfor ikke forekomme, at Dansk Folkeparti går med til at spare på hjemmehjælp, nedlægge plejehjem eller lignende." Disse løfter er imidlertid brudt. 90 pct. af Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer har stemt for nedskæringer på velfærden i mindst ét af budgetterne 2003, 2004 eller 2005. To tredjedele af Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer har stemt for besparelser, som direkte rammer de ældre i mindst et af budgetterne 2003, 2004 eller 2005. DF's folketingsmedlemmer fører an med nedskæringer i kommunerne. 11 af partiets folketingsmedlemmer sidder også i kommunalbestyrelser. De 9 har stemt for velfærdsnedskæringer; de 7 har oven i købet været efter de ældre. Alene i 2005-budgetterne har DF medvirket til velfærdsnedskæringer i 53 pct. af de kommuner, hvor de er repræsenteret, og i 33 pct. af dem er det gået ud overældreområdet. Disse tal dokumenterer, at en stemme på Dansk Folkeparti er en sikker stemme for sociale forringelser og dårligere vilkår for de ældre.

Forsiden