Lokalpolitik

DF¿er: Regionsrådsmøder ledes lemfældigt

Regionsrådsmedlem Ib Poulsen føler sig trynet og har klaget til Statsforvaltningen

NORDJYLLAND:Regionsrådsmøderne bliver ledet på en lemfældig måde, mener regionsrådsmedlem Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti. Han er utilfreds med, at en sag på et møde blev genoptaget efter ønske fra de store partier, og straks efter mødet klagede Ib Poulsen til Statsforvaltningen. Sagen har forbindelse til den omlægning af sygehusstrukturen, som regionsrådet godkendte i sommer. Efter flere af de følgende sager på dagsordenen, blev et punkt genoptaget. Både den daværende socialdemokratiske gruppeformand, Ulla Astman, og Venstres gruppeformand, Niels Kristian Kirketerp, ønskede at få punktet genoptaget, idet de begge yderligere havde fået afklaret, hvem der skulle udpeges til nogle styregrupper. Deres ønske imødekom den daværende regionsrådsformand Orla Hav (S). Ib Poulsen peger på, at de små partier i regionsrådet på den måde ikke fik mulighed for at tale sammen og eventuelt komme med egne kandidater. - Flere gange har møderne efter min mening været ledet på en lemfældig måde. Det kulminerede med sagen om styregrupperne, siger Ib Poulsen. Regionsrådsformand Ulla Astman bekræfter, at både hun og Niels Kristian Kirketerp ønskede sagen genoptaget. - Men det er der mulighed for, når der er enighed om det. Der var ingen, der protesterede. I øvrigt mener jeg, at den måde, posterne blev fordelt på, er den bedste for de små partier. Fordelingen blev aftalt i konstitueringsgrupperne. Her er Dansk Folkeparti i forbund med bl.a. Venstre, og jeg kan ikke blande mig i, hvordan man her laver fordelingen, siger Ulla Astman. Hun mener dog, at de små partier generelt bliver tilgodeset, og de små grupper kunne risikere - hvis fordelingen skete direkte i regionsrådet - at miste mulighed for indflydelsen.

Forsiden