DF et uvidende og utroværdigt parti

Skønt Pia Kjærsgaard endnu så sent som i december - i forbindelse med offentliggørelsen af Velfærdskommissionens rapport -

afviste enhver tanke om at ændre ved efterlønnen - gjorde Kr. Thulesen Dahl det som bekendt for nylig på hendes og Dansk Folkepartis vegne. 18.1. kunne man ikke desto mindre i DR1s "Profilen" se ham skrive under på en garanti til tv-værten Klaus Bundgaard Povlsen om, at han ville kunne få sin efterløn udbetalt som 60-årig i 2018. Forud for valget i november 2001 skrev Thulesen Dahl og andre af DF's folketingskandidater under på, at renteindtægterne fra Den sociale pensionsfond - i alt ca. 10 mia. - skulle anvendes til en tillægspension. Da valget var gennemført skrev han og de øvrige medlemmer af DF imidlertid også under på Fogh-regeringens første finanslov, som bl.a. overførte ni mia. fra Den sociale pensionsfond til statskassen! Thulesen Dahl har søgt at redde DF's rygte - i anledning af det svigtede løfte om en uændret efterløn - ved at fremhæve, at nedslidte skal kunne gå på efterløn som 60 årige. Hermed røber han sin uvidenhed om, at nedslidte kan gå på førtidspension - også før de fylder 60 år. Nedslidning skyldes jo et belastende arbejdsmiljø. I DF's arbejdsprogram fra 2001 kan man læse, at partiet "vil arbejde for et højt niveau for sikkerhed på arbejdspladserne". Ikke desto mindre stemte DF i sin tid - sammen med VK-partierne - imod 20 af Nyrup-regeringernes 21 forslag til forbedring af arbejdsmiljøet. Det drejede sig bl.a. om en særlig indsats på 10 af de mest belastede arbejdsmiljø-områder, en skærpet bekæmpelse af de mange sundheds-skadelige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet og en udbygning af bedrifts-sundhedstjenesten (BST), så den ville komme til at omfatte hele arbejdsmarkedet. Fogh-regeringen har imidlertid fjernet bedrifts-sundhedstjenesten, skønt en bedre forebyggelse af arbejdsbetingede skader iflg. Arbejdsmiljøinstituttet vil kunne spare hospitalsudgifter svarende til 12 mia. om året. Sikkerhedsarbejdet på de små virksomheder er blevet indstillet, skønt det især er disse virksomheder, der er plaget af arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet fik umiddelbart sin bemanding beskåret med 137 ansatte svarende til ca. en femtedel. Disse forringelser af indsatsen for et bedre arbejdsmiljø blev alle gennemført med Dansk Folkepartis støtte!