DF: Flyt kvægtorvet til Århus

Anita Knakkergaard mener at kvægtorv og Musikkens Hus er uforenelige

AALBORG:- Kvægtorvet bør helt væk. Det er uforeneligt med Musikkens Hus, og der ligger rent ud sagt en masse lort i bunden. Anita Knakkergaard er ikke i tvivl, når byrådet mandag skal afgøre kvægtorvets skæbne. Hun stemme for, at det helt bliver fjernet fra området, hvor Musikkens Hus skal ligge. - Jeg kunne da også godt tænke mig et marked, hvor der blev solgt kød og grøntsager. Men det nytter altså ikke, for der er fyldt med kolort og ajle under kvægtorvets gulv. Anita Knakkergaard erindrer, hvordan hun som barn jævnligt besøgte kvægtorvet sammen med sin oldefar, der passede hende. Hun huske også, at det stod i tykke stråler ud af køernes bagdel og hun måtte springe til side for at undgå, at den fine, hvide kjole blev svinet til. I det hele taget har Anita Knakkergaard svært ved at forestille sig kvægtorvet og Musikkens Hus lige ved siden af hinanden. - Når nu et flertal har besluttet, at vi skal have det musikhus, kan vi ikke både spytte og have mel i munden. Kvægtorvet må væk, og så kan det eventuelt genopføres i Århus eller Odense, hvor de jo har henholdsvis Den gamle By og Den fynske Landsby. Anita Knakkergaard undrer sig over, at Preben Pedersen (R) og Signe Friis (V), som i teknisk udvalg har kæmpet for bevarelse af kvægtorvet, ikke er gået mere aktivt ind i bestræbelserne på at skaffe de nødvendige penge. Eventuelt ved at kontakte forskellige fonde. Når sagen afsluttes på byrådsmødet mandag, lægges der op til en løsning, hvor elementer af kvægtorvet indgår som udsmykning i Musikkens Hus. Enten ved at blive genopført i Musikkens Hus, eller som en slags skulptur på forpladsen til minde om, at her stod engang et kvægtorv.