Lokalpolitik

DF-formand langede ud efter borgmester

Dansk Folkeparti i Vesthimmerland har stor medlemsfremgang

VESTHIMMERLAND:Der blev om kommunalvalget udtrykt både tilfredshed og afleveret kritiske bemærkninger, da Kr. Borg, Aars, aflagde formandsberetning på generalforsamlingen i Dansk Folkeparti Vesthimmerland. Hans stilfredshed gik på partiets resultat: - Det blev så absolut en opmuntring for os lokale DF’ere, idet vi for første gang fik valgt et medlem til kommunalbestyrelsen, nemlig Erik Nielsen, Aalestrup. Det er utrolig vigtigt for os, sagde Kr. Borg. Til gengæld skiftede hans tonefald, da han omtalte selve valgkampen. - Her skulle man åbenbart ikke vente på vælgernes dom. Der blev lavet aftaler inden valget om, hvor mange formandsposter, de hver især skulle have - uanset stemmetal. Det må vi så huske at minde vælgerne om til næste valgkamp, nemlig om, hvem der spillede med skjulte kort, sagde DF-formanden. Og tilføjede: - Det er også meget bekymrende at tænke på, at vi nu skal have en borgmester, der ikke ville sammenlægges med Vesthimmerland og som de seneste år kun har føjet stagnation/tilbagegang til Løgstør. Det er forstemmende, lød det fra Kr.Borg. I sin beretning kom han også ind på en række landspolitiske emner, bl. a. Muhammed-tegningerne, efterlønnen, EU og eksklusivaftalerne på arbejdsmarkedet: - De faldt med et brag ved Menneskerettighedsdomstolen i januar. Det var Danmarks Fri Fagforening og Den Kristelige Fagforening, der måtte anlægge sagen for at få eksklusivaftalerne fjernet. Det er også min holdning, at alle bør stilles frit med hensyn til hvilken fagforening, man ønsker at være medlem af. Derfor er jeg også meget tilfreds med domstolens afgørels,e konstaterede DF-formanden. Rent organisatorisk oplyste han, at foreningen - selv om den har måttet afgive medlemmer til Rebild lokalforening - har haft en medlemsfremgang på 34,2 pct. - Det er meget tilfredsstillende, når man på landsplan har haft en fremgang på 11,3 pct. og i Nordjyllands Amt på 14,3 pct. sagde Kr. Borg, der genvalgtes til formand. Nyvalgt til bestyrelsen blev Pia Hansen. Efter generalforsamlingen var der indlæg af byrådsmedlem Erik Nielsen og det nordjyske MF-folketingsmedlem Bent Bøgsted.