EMNER

DF i meget små hjemmesko

P. H. Bering har været så flink at svare på mit indlæg 22.12, hvor jeg trækker paralleller mellem ideologien i "Mein Kampf" og Dansk Folkeparti.

Ynkeligt vås mener han, hvilket han selvfølgelig er i sin gode ret til, men han falder samtidig i den grøft som mange fra Dansk Folkeparti ofte falder i, nemlig argumentation som skal sætte alt ud i det ekstreme. Pludselig er udtalelser fra Peter Duetoft, om sammenligninger mellem Pia Kjærsgaard og Adolf Hitler inde i billedet, uagtet at det, jeg har forholdt mig til, er to beskrivelser af politiske ideologier, og ikke personer. Senere konkluderer P.H. Bering sandelig, at nutidens unge vælgere er historieløse, hvilket jeg finder er en hån mod den nye generation af vælgere. Det er muligt, at jo ældre vi andre bliver, jo ringere gør vi os selv i stand til at forstå den nye generation, men det gør dem ikke nødvendigvis historieløse. Har P.H. Bering derimod ret i sine postulater, hvilket jeg ikke tror på, hænger det meget ringe sammen med Dansk Folkepartis holdning om at indvandrere og flygtninge, skal underskrive en erklæring om at de er bekendt med dansk kultur og levevis, hvis den nye generation danskere ikke kender deres egen historie. Det mest eklatante dogmatik kommer dog til sidst i P.H. Berings indlæg, hvor han fortæller, at han vil stemme på Dansk Folkeparti, indtil den katastrofale masseindvadring, som han mener finder sted, stopper. Gør man sig den umage at se på statistikkerne fra Danmarks Statistik over indvandring, er masseindvandring nok et vel stort ord, med mindre man mener en masse består af ganske få mennesker. I Danmark har der i 2003 været en nettoindvandring på 6288 personer, fra hele verden. Ser man på de typisk muslimske lande, som Dansk Folkeparti er så bange for, så har der fra Libanon været en tilgang på 105 personer, fra Iran 553 personer, fra Irak 358 personer, fra Afghanistan 454 personer, og endelig fra Somalia en afgang på 291 personer. Fra disse lande altså en nettotilgang på i alt 1.179 personer. (Statistisk årbog 2003, tabel 57) Så desværre P.H. Bering, dit og Dansk Folkepartis skræmmebillede af en masseindvandring, kan jeg kun tage som et billede på, at I betræder verden i meget små hjemmesko. Lykkeligvis er der gode tegn på at den menneskelige medfølelse og solidaritet, med andre end danskere, lever i bedste velgående i den danske befolkning, hvilket vi ser netop nu hvor der er massiv støtte til alle de mennesker som er ramt af den frygtelige katastrofe i Asien. Det er det træk, jeg gerne vil se hos danskerne, uanset om det gælder os selv, mennesker der lider et sted i verden, eller mennesker der af en eller anden grund er nødt til at forlade deres hjemland. Derfor vil jeg altid vælge at sætte mit kryds hos et politisk parti, som tør tage dette brede sociale ansvar.

Forsiden