Hospitaler

DF på siksak-kurs

Dansk Folkeparti har nu fået den idé, at de vil sørge for, at borgerne kun får 30-35 minutter til akutsygehuset. Det er jo sympatisk nok, men hvorfor er det så lige, at DF har brugt al sin energi på at modarbejde det gennem de sidste tre-fire år?

DF var selv med til at bære de nye store regioner igennem i Folketinget i 2004, og her var målsætningen klar: Der skulle ske ”strukturrationaliseringer” på sundhedsområdet. Det handlede om ”større er bedre”, og slet ikke om borgernes transporttid. Det stod også klart, da Sundhedsstyrelsen for snart to år siden fremlagde et oplæg om fremtidens akutplanlægning. Der skal være større akutsygehuse med befolkningsoptag på mindst 250.000 mennesker - ellers kan man angiveligt ikke sikre kvaliteten i patientbehandlingen. Hvorfor bekymrede DF sig ikke om afstanden mellem sygehuse og borgere, da disse planer blev fremsat? Siden da er regionerne blevet tvunget til at leve op til målsætningen om større sygehuse, for det er forudsætningen for, at de kan få del i de milliarder, regeringen og DF har lovet befolkningen til nye sygehuse både før og efter valget. Det er blevet understreget gentagne gange af skiftende sundhedsministre og også i den økonomiaftale, som regeringen har indgået med Danske Regioner. En aftale DF har sagt ja til både i Folketingets finansudvalg og Danske Regioners bestyrelse. Hvorfor melder Dansk Folkeparti så først ud nu, hvor regionspolitikere og borgere har været igennem en smertefuld proces med de nye sygehusplaner? Som regeringens parlamentariske grundlag har de jo haft mulighed for at påvirke processen mange gange. De kunne f.eks. have sagt fra, da Sundhedsstyrelsen spillede ud for to år siden – eller allerbedst have sagt nej til kommunalreformen, som var det egentlige startskud til rationaliseringen. De kunne også have præciseret deres synspunkt, da regeringen i samarbejde med Danske Regioner nedsatte og lavede kommissoriet for det udvalg, som skal godkende regionernes sygehusplaner de kommende måneder. Men når det virkelig gælder, så tier DF og klapper hælene sammen.