EMNER

DF-politiker stiller spørgsmål til ministeren

HIRTSHALS:Der er måske hjælp at hente for Kaj Kirkedal. Regeringens støtteparti Dansk Folkeparti er parat til at se på Hirtshals-fiskerens sag. - Det er nogle atypiske fiskere, som er kommet i klemme, fordi de havde en forventning om at kunne leve af deres fiskeri. Vi er ikke færdige med at kigge på det. Jeg vil gerne studere sagen nærmere og forelægge den for fødevareministeren, siger Bent Bøgsted (DF). Han slår dog samtidig fast, at de mindre fiskere ikke er en del af fiskeriforliget. - Det har aldrig været meningen, at jollefiskerne skulle tildeles en fartøjskvoteandel. De er hobbyfiskere og ikke skal ikke sidestilles med erhvervsfiskere, siger Bent Bøgsted. Socialdemokraten Bjarne Laustsen er også interesseret i at rejse sagen politisk. - Det er synd og skam, at en gruppe fiskere, som driver et både skånsomt og miljørigtigt fiskeri, ikke bliver godkendt og får deres andel af kvoten. I stedet deler man fiskene ud til dem, som har nok i forvejen. Der er ved at udvikle sig en gruppe herremænd i dansk fiskeri, og det bryder jeg mig ikke om, siger Bjarne Laustsen. Han opfordrer ministeren til at se på nogle af sagerne igen. Bjarne Laustsen mener, at de mindre både helt skulle fritages for regulering, som det er tilfældet i andre lande, fordi deres fiskeri kun udgør ganske få procent af den samlede tonnage. I første omgang holder en række folketingspolitikere møde med de utilfredse fiskere i Hirtshals på mandag.