DF vil spare på kulturen, flygtninge og kommunen

Anita Knakkergaard, DF, er ene i opposition

AALBORG:Dansk Folkepartis Anita Knakkergaard bliver ene om at udgøre oppositonen i Aalborg Byråd og det gjorde hun samtidig også klart med sit ændringsforslag til budget 2003, der blev offentliggjort i går klokken 12. Anita Knakkergaard har fire hovedområder, hvor hun synes, at Aalborg Byråd skal finde besparelserne for næste år: de to-sprogede, kulturen, kommunens administrative personale og det almennyttige boligbyggeri. Her finder hun besparelser ved at skære ned på undervisningen af de to-sprogede samt at nedlægge 10 flygtningegrupper i børnehaver. Der vil derefter være fem grupper tilbage. - For det første kommer der jo færre flygtninge, og for det andet tror jeg, at det bedste er, at de lærer at tale dansk med den hjælp, der er behov for. Men vi skal ikke have grupper af flygtninge, der taler deres eget sprog hele tiden. De skal tale dansk og lære at tale dansk, så længe de er her, mener Anita Knakkergaard. Hvad angår den kulturelle del, er Anita Knakkergaard klar med sparekniven. - Huset i Hasserisgade mener jeg vi kan spare væk. Den gruppe af borgere, der kommer der, har ressourcerne til at klare sig selv. Det har dem i Parasollen og Den sociale Skadestue ikke. Huset har jo også haft underskud de senere år, forklarer Anita Knakkergaard, der heller ikke vil have et vandkulturhus eller et musikhus. - Jeg går ind for en svømmehal i Aalborg Øst, men mener ikke, at der er behov for et musikhus. Vi har Aalborg Kongres & Kultur Center, siger hun. Kongres- og kulturcenteret vil hun i øvrigt også spare kroner på, en halv million i tilskud. Den musiske efterskole skal i følge Anita Knakkergaard have 300.000 kroner mindre i tilskud i 2003 og 600.000 kroner i besparelse de følgende år frem til 2006. Ungdomsskolen skal spare en halv million kroner, teaterne Jomfu Ane og Jako Bole hver 200.000 kroner, Skråen 100.000 kroner, Det Nordjyske Operakompagni 200.000 kroner, rytmiske spillesteder 200.000 kroner, karneval i Aalborg 200.000 kroner. Derimod vil Anita Knakkergaard bevare Gl. Lindholm Svømmehal. - Der er så mange, der bruger den. Hvor skal de gå hen. Det har jeg ikke kunnet få oplyst, forklarer hun. På det administrative område vil hun spare 450.000 kroner det første år og 900.000 kroner de efterføglende tre år i en to-procent rammebesparelse. Hun foreslår også at spare de frokostpausen væk for de kommunalt ansatte i administrationen. - De skal i det mindste stå til rådighed. Det gør de ikke i dag i deres pause, sådan som pædagogerne gør, siger Anita Knakkergaard. Hun vil redde de ni børnehaver og to fritidscentre som flertallet vil lukke. Hun vil derudover give penge til ældreområdet, til skolefritidsordninger, til skolerne og til specialundervisningen.