EMNER

DFs Camre advarer mod ny EU-traktat

BRØNDERSLEV:- Vi har de seneste år mistet en del af vores selvstændighed, fordi det vildtvoksende EU dag for dag indsnævrer vores råderum. Sådan lød konklusionen fra europaparlamentsmedlem Mogens Camre, Dansk Folkeparti, da han holdt grundlovstale i Hedelund i Brønderslev. Og han advarede mod den kommende traktat. - De store lande i EU vil have endnu mere magt. Deres forfatningsforslag faldt ved folkeafstemningerne i Frankrig og Holland i 2005, men nu er de klar igen. De har ændret etiketten, men det er gammel vin på nye flasker. Det helt centrale indhold i den traktat, vi snart skal tage stilling til, er, at de store lande skal bestemme mere og de små lande mindre. Vi får ingen reel indflydelse. På de fleste områder kan vi ikke engang nedlægge veto, advarede Mogens Camre. Han opfordrede samtidig til en dansk folkeafstemning om traktaten. - Der er grund til at advare folketingsflertallet mod at kuppe en ny forfatning eller traktat igennem uden folkeafstemning. Der er kun et svar på en ny forfatning, og det er nej. Dette projekt er ikke folkets - det er alene herskernes. Folketingsmedlem Bent Bøgsted konkluderede i sin grundlovstale i Hedelund, at den offentlige sektor står over for en enorm udfordring i de kommende år med at rekruttere arbejdskraft. - Det er nødvendigt at investere i en bedre kvalitet. Det er vi villige til. Samtidig er det afgørende at, både kommuner og regioner bidrager positivt til denne proces og sørger for, at deres medarbejdere trives og gør en ekstra indsats for at fastholde deres ældre medarbejdere. Det er mig personligt magtpåliggende, at der indføres en seniorpolitik overalt i den offentlige sektor, sagde Bent Bøgsted. - Dansk Folkepartis hovedprioritet bliver i forbindelse med kvalitetsreformen at få afsat midler til de dele af den offentlige sektor, der har brug for et ansigtsløft.

Forsiden