DGI vil tage kampen op mod overvægt

Det skal ske i et samarbejde med skolerne

ØSTERVRÅ:- Der er de seneste 15 år blevet 75 procent flere overvægtige børn i skolerne, eller der er i gennemsnit fire overvægtige børn i hver klasse. Det er en udvikling, som må tages alvorligt, og det er alles opgave at vende denne kurve. - DGI-Vendsyssel vil også være med til at gøre noget ved dette, sagde formanden, Poul Sloth, Serritslev, på generalforsamlingen i aftes. - DGI og lokalforeningerne må være klar til i samarbejde med skolerne at skabe glæde og oplevelser ved at være fysisk aktive. Det kunne være at skolerne tog imod gæsteinstruktører og skolerne informerede om idrætsskoler/lejre i skolernes ferier, skoler der er tilrettelagt af DGI. - Det var måske en begyndelse til at skabe endnu større interesse for de forskellige idrætsaktiviteter, men det er først og sidst forældrenes ansvar. Forældrene må være med til at gøre det muligt at deres børn benytter de muligheder de har, og de må gerne tage et fysisk ansvar. Og de må være med til at se bort fra det olympiske ideal om "hurtigere - højere - stærkere". Hvis vi skal have vægtkurven ændret må vi leve op til det humanistiske menneskesyn at alle har en berettigelse. - I Danmark har vi et foreningsliv der er helt unikt, det kendes ikke fra andre lande, vi har en foreningsfrihed der er meget rummelig og vi har et samfund der ser meget positivt på idrætsforeningers virke. - Og det gør vi med gode idrætsfaciliteter og direkte økonomiske midler. Det startede med frivillige byordninger "såkaldt Lyngby-ordning", siden kom fritidsloven, og nu har vi en revideret folkeoplysningslov, som selvfølgelig har flere skæve vinkler. Endvidere er der mange kommuner der giver tilskud til kurser m.m. og mange lokalforeninger bliver økonomisk støttet af erhverv og pengeinstitutter. Poul Sloth sagde, at tipsloven er med til, at landsorganisationen DGI og andre kan uddanne ledere - trænere og instruktører samt skabe arrangementer som stævner - turneringer - skole/lejre - ansætte konsulenter og sagsbehandlere der er med til at få foreningslivet til at fungere og gøre det spændende. - Lever vi som forening og forældre op til de forventninger samfundet har til den folkelige idræt? Her må svaret være ja. Idrætsforeninger kvitterer med i tusindvis af frivillige ledere og igangsættere, skulle deres timer betales med lønnet arbejdskraft var det uoverskueligt, det er denne hær af frivillige ledere der gør det Danske foreningsliv unikt i forhold til andre lande. - Men trods en vis selvtillid må vi også være klar til udvikling - fornyelse og forbedringer Er vi ikke det, ja så er det stagnation som er lig med tilbagegang. - Vi har i de sidste 30 år set en markant stigning af voksne der dyrker sport og motion, en stigning fra 15 procent af befolkningen i 1964 til over 50 procent i 1998. - Men vi kan også se af statistikken at af dem var over 10 procent i 1964 medlem af en forening og stigningen fulgte med til 1987, hvor 30 procent af dem, der dyrkede sport og motion var medlem af en forening. Men siden er kurven fladet ud. - Af undersøgelser af aldersfordelingen der dyrker idræt regelmæssigt kan vi se, at ud af 85 procent er der under 40 procent, der deltager i konkurrence i aldersklassen 16-19 år og den procent er stærkt faldende op gennem årene. - Andelen af forskellige aldersgrupper, der regelmæssigt dyrker idræt, er faldende fra det syvende år til det 70. år, oplyste Poul Sloth.