Skolevæsen

DHS vil have resultatløn til lærere

Erhvervsliv og elever: Gode lærere skal belønnes, dårlige skal fyres

KØBENHAVN:Folkeskolen trænger til en opstramning, mener Dansk Handel & Service (DHS), der foreslår bedre muligheder for at belønne dygtige og engagerede lærere. Dels skal dygtige og gode lærere havde mulighed for at få en økonomisk belønning, dels skal der være flere karrieremuligheder for lærere i folkeskolen, påpeger chefkonsulent Gorm Johansen, Dansk Handel & Service. Samtidig skal eleverne tage større ansvar for egen læring, ligesom skolerne skal have større sanktionsmuligheder over for elever, som ødelægger undervisningen, pointerer Gorm Johansen. Meldingen kommer, efter at Danske Skoleelever (DSE) mandag i Berlingske Tidende efterlyser bedre muligheder for at slippe af med inkompetente lærere i den danske folkeskole. Skoleelevernes forening er træt af, at frække og umotiverede unge samt selvretfærdige forældre konstant gøres til syndebukke for folkeskolens problemer, "nu når bundniveauet i lærerstanden også er for lavt". For at undervisningen kan fungere optimalt, er det nødvendigt med engagerede og kvalificerede lærere, understreger formand i DSE Alexander Grandt Petersen. - Som oftest er det helt nye lærere, der har de ældste klassetrin, og ældre lærere, som ikke kan omstille sig til nye tider, der skuffer os, siger Alexander Grant Petersen. Ifølge DSE kan det ikke være rigtigt, at det er så godt som umuligt at afskedige en lærer, medmindre vedkommende har taget på eller ydet vold mod elever. - At en lærer ikke udfylder sin post som underviser tilfredsstillende bør være et lige så legitimt fyringsgrundlag som vold og pædofili, siger Alexander Grandt Petersen. Ansvarlighed Dansk Handel & Service glæder sig over elevernes engagement i debatten om folkeskolen, men opfordrer dem samtidig til at tage større ansvar for egen indlæring. Også i Kommunernes Landsforening, som for nylig kom med en række konkrete anbefalinger til et forbedret kommunalt tilsyn med undervisningen i folkeskolen, er KL-formand for børne- og kulturudvalget, borgmester Bjørn Dahl (V) opmærksom på problematikken med udbrændte og ikke-kvalificerede lærere. - Vi skal ikke drive heksejagt på lærerne, men vi må erkende, at der på skolerne er et spænd fra den ypperste lærer til den, der ikke er det. Vores tilsyn har hidtil mest handlet om skolernes fysiske rammer. Elevernes faglige udbytte har ikke været på dagsordenen, men det skal det nu, sagde Bjørn Dahl (V) til Berlingske Tidende. Ifølge formanden for Lederforeningen under Danmarks Lærerforening, Jens Færk, og formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er det imidlertid en skrøne, at inkompetente lærere aldrig fyres. - Det job, vi har, er alt for vigtigt til, at kan have dårlige lærere gående rundt på gangene. Og skolelærere bliver ikke længere ansat som tjenestemænd -men efter overenskomst, siger Anders Bondo Christensen. Dansk Handel & Service sidder med i regeringens globaliseringsråd, der den 18. og 19. august sætter fokus på netop folkeskolen. /ritzau/