Ungdomsuddannelser

DI forstår ikke problemet

7966 elever søger praktikplads, men kun 113 praktikpladser er ledige. Disse skræmmende tal kan i skrivende stunder læses på praktikpladsen.dk.

Men ironisk nok udviser Kurt Weis Christensen (KWC) i sit indlæg 29.12. den sædvanlige mangel på forståelse over for vigtigheden af at få så mange som muligt igennem en uddannelse. Jeg kan kun være enig med KWC i, at rigtige praktikpladser er klart at foretrække. Men når nu DA/DI ikke kan leve op til den aftale, der er indgået med LO om at oprette tilstrækkeligt med praktikpladser, er der ikke andre muligheder end at foretage en kritisk gennemgang af situationen og finde en løsning, som holder. Afskaffelsen af skolepraktikken er ikke en løsning. Det er at gøre problemet endnu værre. Med afskaffelsen af skolepraktik gøres et kraftig forsøg på at "tvinge" unge til at tage uddannelser, hvor der i dag er arbejdsmangel. Men dette har mange slagsider, som i det lange løb har uheldige bivirkninger. Hverken KWC eller jeg kan spå om fremtiden, og der er derfor ikke nogen, der kanforudse hvilken slags arbejdskraft, der er brug for i fremtiden. Med udgangspunkt i dette er der ingen idé i at sortere i, hvad unge skal uddanne sig til. Endvidere luller regeringen og DA/DI rundt og tror, at unge vælger uddannelse med udgangspunkt i den nuværende jobsituation, selvom virkeligheden er en helt anden. De unge, som i år er startet på HG eller HHX'er, har ikke på ét eneste tidspunkt tænkt over den nuværende jobsituation. De har en drøm om at få et arbejde inden for administration, salg, marketing eller lignende og gårefter det. Men sandheden er, at selvom at mange vil få en praktikplads efter fuldførelse af ungdomsuddannelsen, vil en meget stor restgruppe stå uden praktikplads, og hvad der er endnu værre er, at de nu heller ikke har muligheden for at fuldføre deres uddannelse på skolepraktik. Taberne for både de tekniske og boglige ungdomsuddannelser er unge i de socialt svageste grupper som indvandrere, unge fra svage familier og svagboglige unge. De bliver fanget i dette vakum mellem enten teknisk skole ellerhandelsskolen og den ekstreme mangel på praktikpladser. Resultatet er i sidste ende, at unge fuldfører et skoleforløb på en ungdomsuddannelse uden en reel mulighed for at bruge den til noget. Et sandt spild af uddannelsesresurser samt de unges tid. En rigtig løsning kan kun komme, hvis DA/DI tager denne udfordring seriøst, og gør det klar over for deres medlemsvirksomheder, at der virkelig er behov for at få oprettet flere rigtige praktikpladser, hvad enten dette gøres ved hjælp af pisk eller gulerod.