Sindal

DI hædrer pansringsproducent

Årets vendsysselske initiativpris fra Dansk Industri går til Scanfiber Composites i Sindal

Ras­hid Fallah har væ­ret pro­duk­tions-med­ar­bej­der hos Erik Bund­gaard Chri­sten­sen i Scanfiber Com­po­si­tes gen­nem tre år. Her er han med til at vise Lars Bon­de­rup Bjørn, lo­kal­for­mand DI Vend­sys­sel, rundt i virk­som­he­den. Foto Kurt Be­ring

Ras­hid Fallah har væ­ret pro­duk­tions-med­ar­bej­der hos Erik Bund­gaard Chri­sten­sen i Scanfiber Com­po­si­tes gen­nem tre år. Her er han med til at vise Lars Bon­de­rup Bjørn, lo­kal­for­mand DI Vend­sys­sel, rundt i virk­som­he­den. Foto Kurt Be­ring

SINDAL:Gennem 10 år har Scanfiber Composites med Erik Bundgaard Christensen i front skabt solid vækst og masser af udvikling indenfor arbejdet med såkaldt ballistisk beskyttelse. I går modtog Scanfiber årets initiativpris fra Dansk Industri Vendsyssel, og i sin tale understregede lokalformand Lars Bondrup Bjørn blandt andet virksomhedens evne til at være nyskabende og til at skabe succes såvel lokalt som globalt. Sindal virksomheden har i dag 15 medarbejdere, og det var en stolt indehaver, der modtog prisen. - Det er en kæmpe anerkendelse af vores arbejde, sagde Erik Bundgaard Christensen. Nicheprodukt Virksomheden producerer pansringsløsninger til alt fra køretøjer, over bygninger og mennesker til fly og skibe. Scanfiber har skabt sin helt egen niche blandt giganter på det globale marked for den type produkter. Traditionelt bliver den ballistiske beskyttelse lavet af kraftige og tunge materialer, som for eksempel stål og beton. Scanfiber har udviklet en række materialer af såkaldte fiber kompositter. Inspiration til fremtiden Det giver et letvægtsprodukt, der især har været attraktivt for flyproducenter. Oprindeligt var Scanfibers kunder nødhjælpsarbejdere og erhvervsvirksomheder, men i dag er der også mange militære kunder i kartoteket. Initiativprisen uddeles hvert år til virksomheder i Vendsyssel, der gennem initiativ og virkelyst har skabt grundlag for vækst. Skulpturen, der fulgte med prisen har titlen ”At bære Byrden” og er udført af kunstner Anni Kristine fra Hjørring, og den vil Erik Bundgaard Christensen placere i mødelokalet til videre inspiration.