Diabetes 2-ramte kan snart få motion på recept

FJERRITSLEV:Lægeordineret motion på recept bliver inden længe et tilbud til diabetes 2-ramte i Fjerritslev Kommune. Efter gode resultater i en prøveperiode i Brønderslev, Dronninglund og Skagen kommuner har amtets sundhedsforvaltning fået politisk opbakning til at udbrede dette tilbud til diabetes 2-ramte i hele Nordjyllands Amt. - Vi er ved at forberede et tilbud til personer med gammelsmandssukkersyge, som diabetes 2 populært kaldes, fortæller fysioterapeut Jens Harring fra Sund By Butikken i Fjerritslev. - Vi skal inden længe have aftalt en procedure med lægerne, der får til opgave at visitere patienterne til dette tilbud. Jens Harring er klar over, at det kan være en stor opgave at motivere en diabetesramt person til at motionere. - Alle ved det. Motion, motion og atter motion er den bedste medicin mod denne livsstilsygdom. Sygdommen har gode vilkår for at udvikle sig, så længe personen ikke dyrker motion. Tanken er, at lægerne henviser patienterne til en samtale med kommunens fysioterapeuter i enten Sund By Butikken i Søndergade eller hos sundhedsfremmeafdelingen på Parkvænget. - Denne samtale skal primært afdække patientens motivation for at motionere. Hvis vi hører et ja fra patienten, så står vi klar med konkrete tilbud, fortæller Jens Harring. Dette tilbud vil løbe over fire måneder. I de første to bliver der to ugentlige træningslektioner på hver en time og i de sidste to måneder en ugentlig lektion på en time. - Vi går midt i perioden over til, at patienten selv begynder at tage medansvar for motionen. Derfor skal deltagerne selv sørge for den sidste time. Jens Harring tilføjer, at aktiviteterne vil blive koordineret med nuværende lokale tilbud hos klubber, foreninger og organisationer.