Diabetes udbredt på Læsø

Flere tilfælde i Frederikshavn end i Hjørring - men måske er lægerne bare bedre til at finde dem.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Små apparater kan let måle blodsukkeret. Foto: Kurt Bering

Diabetes rammer ikke lige hårdt alle steder. For eksempel er der næsten dobbelt så mange tilfælde på Læsø som i København. Bare mellem de to kommuner i Vendsyssel, Hjørring og Frederikshavn, som på mange måder ligner hinanden, er der forskel. Frederikshavn har flere, nemlig 5,9 pct., mod 4,6 pct. i Hjørring Kommune. Man kunne tro, at det havde noget med befolkningssammensætningen eller uddannelsesniveau at gøre, men det er ikke umiddelbart det, der siges I Frederikshavn: - Vi kan ikke sige endnu, hvorfor tallene fra Sundhedsstyrelsen ser ud som de gør. Foreløbigt har vi talt med vores læger, som siger, at de i de senere år har gjort en ekstra indsats for at finde diabetes hos borgerne, og har fået sat dem i behandling, siger Birgitte Kvist, afdelingsleder for sundhedsfremme og forebyggelse i Frederikshavn Kommune. Overlæge i endokrinologi ved Sygehus Vendsyssel, Kim Christiansen, siger: - Tallene tager ikke hensyn til uddannelsesniveau eller socialklasser og heller ikke til type 1 eller type 2. Men tallene er under stor påvirkning af, hvor dygtige lægerne er i et område. Måske er lægerne blot yngre og bedre uddannet i Frederikshavn Kommune. Det er ikke sikkert, at der er flere tilfælde af diabetes, men blot fundet flere. I Frederikshavn venter Birgitte Kvist spændt på de regionale sundhedsprofiler, som for Frederikshavns vedkommende kommer omkring 1. marts. - Så kan vi sammenligne sådan noget som uddannelse og livsstilssygdomme, siger hun. Læsø Kommune, hvor 7,6 pct. af kommunens indbyggere har diabetes, henviser til den lokale formand for Diabetesforeningen, Kent Kristiansen: - Når vi har så mange diabetestilfælde, så skyldes det vores høje aldersgennemsnit. Vi har en hel del pensionister her på øen, og når man kommer op i årene, så sker der en kraftig stigning i diabetes 2. Det er ikke kun mennesker oppe i årene, der får diabetes 2. Der er på landsplan sket en voldsom stigning i diabetes 2 i de senere år. Helt fra alderen 40 til 49 år, hvor tilfældene er steget med 85 pct. Kun Norddjurs og Langland kommuner har flere tilfælde af diabetes end Læsø. Til marts bliver alle sundhedsprofilerne offentliggjort, så kommunerne indbyrdes kan sammenligne profilerne. Det bliver et redskab, når kommunerne skal planlægge deres forebyggelse og rehabilitering. Sundhedsprofilerne blev aftalt mellem stat, regioner og kommuner i begyndelsen af 2009.