Patienter

Diagnosecentre får lægeopbakning

Praktiserende læger er glade for forslag, som de mener kan give hurtigere behandling og dermed gøre det lettere at være patient

De nordjyske praktiserende lægers formand Eddie Nielsen ser i modsætning til landspolitikere positivt på S-forslaget om diagnosecentre.

De nordjyske praktiserende lægers formand Eddie Nielsen ser i modsætning til landspolitikere positivt på S-forslaget om diagnosecentre.

NORDJYLLAND:Socialdemokraternes forslag om at oprette diagnosecentre, så patienterne kun skal et sted hen for at få opklaret, hvad de fejler, modtages positivt af de praktiserende nordjyske læger – Patienterne kan se frem til en hurtigere behandling, hvis forslaget om diagnosecentre gennemføres, mener formanden for de praktiserende læger i Nordjylland, Eddie Nielsen, Aalborg. – Dels vil det lette arbejdet for den praktiserende læge, dels er det bedre for patienterne, at de kun henvises til ét sted, hvor man så holder fast, indtil man har fundet ud af, hvad han eller hun fejler. Eddie Nielsen peger på, at de praktiserende læger møder patienter, hvor man ikke umiddelbart kan stille en diagnose, og derfor ikke ved præcis hvor i sygehusvæsenet man skal sende dem hen. Ørkenvandring Det udløser en ørkenvandring for patienten, der kan opleve at blive sendt frem og tilbage mellem de forskellige specialafdelinger og den praktiserende læge, fordi man ikke kan finde ud af hvad der er galt. – Det giver en urimeligt lang ventetid og udgør en unødig arbejdsbyrde for de praktiserende læger, så det vil klart være bedre og mere trygt for patienten, at der bliver taget hånd om sagen og at man ikke bliver sluppet ud af systemet igen, før der er stillet en diagnose, og behandlingen er påbegyndt, siger Eddie Nielsen. - Som små sygehuse Modellen med diagnosecentre får Eddie Nielsen til at tænke på nogle af de positive elementer, der var ved de små sygehuse, f.eks. i Brønderslev, hvor han selv har arbejdet. – Vi havde en fælles medicinsk og kirurgisk modtagelse, hvor patienterne lå blandet på afdelingen, og de kirurgiske og medicinske læger tilså hyppigt hinandens patienter. – Mange problemer blev på den måde løst og afklaret hurtigere og billigere end man ser det i dag, og diagnosecentrene har grundlæggende det samme princip, mener Eddie Nielsen. Umiddelbart er der ikke den store opbakning til socialdemokraternes forslag fra de øvrige politiske partier. Venstres sundhedsordfører i folketinget, Birgitte Josefsen, udtalte i går i NORDJYSKE, at regionerne efter hendes opfattelse nu skal have ro til selv at organisere sundhedssektoren, uden at Folketinget griber ind.