Dialog en forudsætning for demokrati

ÆLDREPLEJE:I debatten vedr. natbadning i Rebild kommune, er der ikke en af de implicerede parter, der endnu har afkræftet at dette overgreb og uvæsen har fundet sted: "Jeg aldrig oplevet, at vores nattevagter systematisk skulle vække beboere. " "Hvis noget sådant har fundet sted, så kan jeg slå fuldstændigt fast, at det sker ikke i dag, Hvis det alligevel gør, vil jeg meget gerne høre om det." "Det er ikke lykkedes mig at få bekræftet, at der har foregået systematisk nattebadning på nogle af Rebild kommunes ældrecentre." Sådan lyder udsagnene fra Forvaltningschefen, fællestillidsmanden og nu sidst formanden for Sundhedsudvalget Anders Norup. Det seneste nye er så at endnu en nattevagt, gennem 17 år i nordjyske bekræfter, at det har fundet sted. For min del kan jeg sige, at i mine snart 3 år på Terndrup Ældre Center har jeg aldrig nogensinde oplevet det, aldrig hørt om det, det har aldrig været på tale hos os. Jeg vil opfordre de ansvarlige til, at se på hvilke mekanismer det er der gør at nogen mennesker kan miste deres sunde fornuft, moral og etik og parere den slags ordrer, og så bør forvaltningen i øvrigt være konsekvente overfor alle de implicerede, såfremt det ser dagens lys. Og fortsat arbejde på, at skabe sunde arbejdsmiljøer for at forhindrer at det nogensinde kommer på tale, at foretage de overgreb som natbadninger er. Ud af debatten oplever vi så forvaltningschefen og formanden for sundhedsudvalget træde i karakter, med ubehagelige personlige beskyldninger mod ansatte der bruger den grundlovs sikrede ret til, at ytrer sig. Dette forsøg på at knægte ytringsfriheden åbner spørgsmålet om det er de rette mennesker på de rette poster, Det er jo trængte mennesker der må gå i den slags offensiv. For os socialdemokrater er dialog er en forudsætning for, at et demokrati kan fungere. Formanden for sundhedsudvalget har jo ganske travlt med at forsvare sine egne anskuelser set over kanten af skrivebordet, og den ganske urealistiske verden han tilsyneladende befinder sig i vedr. Ældreområdet. Formanden mener åbenbart, at en tilsvining af en politisk modstander kan få debatten om natbadningen i Rebild kommune til at forstumme. Måske formanden skulle forsøge at svare på de spørgsmål som debatten har rejst i stedet for. Gennem det sidste år har jeg rejst mange spørgsmål vedr. ældreområdet, spørgsmål der aldrig er blevet besvaret men kun mødt med et skuldertræk og opfordringer til at indkalde mig til møde og få kaldt mig til orden. Det har været forskellige spørgsmål om vores ældre medborgere og maden, den sociale ensomhed, isolation, sundheden, livsglæden, fællesskabets forlystende rytmer, depression, demente, visiteringer, økonomi, arbejdsmiljø, alle de spørgsmål der for os medarbejdere og beboere er væsentlige i vores dagligdag. Lad mig slutte med, at fortælle at jeg og mine kolleger i hele Rebild kommune indenfor pleje & omsorg, er stolte mennesker, vi laver et stort og bravt stykke fagligt kvalificeret arbejde, til gavn og glæde for vores ældre medborgere og deres pårørende. Alt sammen indenfor de rammer politikerne mener vi og vores ældre medborgere har gjort os fortjent til. Den eneste medicin som alle os medarbejdere er enige om at uddele uden lægens ordinering, og det gør vi til gengæld i rigelige mængder, er Livsglæden og den er til gengæld den bedste medicin som både forebygger og kurere øjeblikkelig.