Lokalpolitik

Dialog er den bedste vej

Kommentar til Sven Bertelsen’s svar til mig.

Lad mig med det samme præcisere, at jeg ikke har intentioner om at fortsætte en dialog igennem avisen. De personer der kender mig, ved nemlig godt at min grundholdning er, at samarbejde løser tingene på den bedst mulige måde. Når jeg reagerede på artiklen søndag 28. september, var det netop fordi artiklen gav udtryk for at du ikke var af samme mening. Artiklen gav samtidig udtryk for, at du helt og holdent accepterer at procedureændringer vil betyde, at nogle borgere vil komme i klemme, af hensyn til Hjørring Kommunes økonomi. Jeg prøvede således blot på at gøre dig opmærksom på, hvordan jeg ser din opgave som folkevalgt politiker. Min opfattelse er, at du som udvalgsformand har ansvaret for at borgerne og virksomhederne bliver behandlet ordentligt. Så jeg går da sandelig ud fra, at hvis man i Hjørring kommune har procedure hvor borgerne kommer i klemme, så sørger du da som udvalgsformand for at få dette rettet op. Jeg ved ikke, hvor du har opfattelsen af, at jeg skulle mene at Jobcentret er sat i verden for at genere folk. Det må stå for din egen regning. Jeg har faktisk i 2007 og 2008 turneret rundt til jobcentrene i min egenskab som formand for det Regionale Beskæftigelsesråd med det budskab, at dialog er den bedste vej til at løse de opgaver, vi alle står overfor. Nu blandede jeg sådan set heller ikke medarbejderne ind i mit tidligere brev. Jeg prøvede sådan set at holde mig til den politiske opgave. Når du nu blander medarbejderstaben ind i dit svar, vil jeg da godt sige, at jeg også er af den mening, at medarbejderstaben knokler i det daglige, men jeg vil da godt sætte spørgsmålstegn ved om medarbejderstaben har en størrelse, der skal til for at løse alle opgaverne på en tilfredsstillende måde, herunder friheden til at bruge de redskaber der skal til. Jeg håber og tror således, at et samarbejde mellem alle parter vil medføre, at man vil være i stand til at løse de udfordringer, der er i dagens samfund, både til gavn for borgerne, virksomhederne og Hjørring Kommune. Jeg er da ked af, hvis du opfatter et enkelt lille åbent brev fra mig, som en kraftig byge, så følsom troede jeg faktisk ikke du var.