- Dialog frem for straf til familier

Ny lov gør det muligt at trække familier i ydelse, hvis børn udebliver fra skole

Skolevæsen 10. oktober 2006 06:00

JAMMERBUGT: Med en ny lov i hånden kan kommunerne beslutte, at de vil trække familier i børnefamilieydelse, hvis deres barn eksempelvis ikke møder op i skole, har begået grov kriminalitet, eller at forældrene nægter at samarbejde med de relevante myndigheder etc. Loven har til formål at sætte fokus på forældreansvaret og på den måde yde støtte til udsatte børn og unge ved at stille krav til deres forældre om, at de påtager sig deres forældreansvar. Hvis ikke forældrene imødekommer kravet, har kommunen mulighed for at indføre et stop i udbetalingen af børnefamilieydelsen. Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune skal i aften tage stilling til, om kommunen skal tage loven i anvendelse. Sagen har på forhånd været drøftet i den nye kommunes børne- og kulturudvalg, og her var der delte meninger med hensyn til at anvende loven. Her besluttede et udvalgsflertal at indstille til Sammenlægningsudvalget at tage loven i anvendelse, derimod tog Inge Pedersen (S) og Jens Chr. Golding (S) begge forbehold. Inge Pedersen mener, at dialog er midlet frem for straf af en gruppe borgere, der i forvejen hører til samfundets svageste. - Her snakker vi om, at man rammer nogle, der er svage i forvejen, og det er så moderne at sige, at man vil ramme folk på pengepungen. Jeg mener, at man i stedet skal sætte ind med en pædagogisk indsats. Vi skal i dialog med de forældre, vi skal forsøge at bibringe de forældre en forståelse for, hvor vigtigt det er, at deres børn eksempelvis kommer i skole, siger hun. Inge Pedersen vurderer, at det kun drejer sig om et mindre antal forældre, der vil blive ramt af den nye lov. - Derfor mener jeg også, at det er muligt at sætte ind med en pædagogisk indsats og komme i en dialog med de forældre, siger hun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...