Dialog - ikke konfrontation

I et læserbrev har jeg (25.11.) provokeret Venstre-folk ved at foreslå, at Jens Jørgen Thorsen også skulle have Venstres frihedspris, når nu forfatteren til Submission, Ayan Hirsi Ali, skulle have den.

Der var naturligvis tale om en provokation – jeg synes faktisk, at Thorsen var en elendig kunstner, og jeg ønskede blot en vis nuance i Venstres prisuddeling: Er der grænser for ytringsfriheden? Eller er der noget, der er helligt? Bertel Haarder sagde meget fornuftigt i en debatudsendelse, efter at tv havde vist "Submission". Men han glemte en vigtig ting: At udvise en vis forståelse for, at filmen med korancitater på en nøgen kvindekrop havde forarget. En smule forståelse er på ingen måde at acceptere mord og selvtægt, naturligvis ikke. Men det er at række hånden ud til dialog. Og lige nu synes det, som om Venstre lægger op til valg med nogen bombastiske udtalelser, der skal skabe afstand til muslimer. Når Fogh Rasmussen pointerer, at der skal være et skarpt skel mellem politik og religion, så er jeg for så vidt enig. Men hvorfor indledte Venstre så sit landsmøde en søndag i sidste måned med en gudstjeneste? Vi skal tage afstand fra fundamentalisme – og især afstand til fundamentalister, som accepterer vold. Men det gør vi bedst ved at lægge op til dialog. Jeg holder ind imellem foredrag om forskelle og ligheder mellem kristendom, jødedom og islam. Jeg plejer at indlede med at bede deltagerne om at finde ud af, hvilke af følgende citater, der er fra Bibelen, og hvilke der er fra Koranen: A. Med hensyn til det, I skrev om, så er det godt for en mand ikke at røre en kvinde; men for at undgå utugtssynder skal hver mand have sin egen hustru... B. Men enhver kvinde, der har utilhyllet hår, når hun beder eller profeterer, bringer skam over sit hoved; thi det er det samme, som om hun havde ladet sit hår rage af. C. Ej heller blev jo manden skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens. D. I kvinder skal underordne jer jeres mænd, som det sømmer sig for Herren. E. I trælle! Vær i alle forhold lydige mod jeres jordiske herrer, ikke med øjentjeneste som de, der vil tækkes mennesker, men af et oprigtigt hjerte i ærefrygt for Herren. F. En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig alt; men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed. G. Fromhed består ikke i, at I vender jeres ansigter mod øst eller vest, men sandt retfærdig er den, der tror på Gud og den yderste dag og englene og Bogen og profeterne og som af kærlighed til Ham giver af sin ejendom til slægtninge og de forældreløse og de fattige og den vejfarende….. H. (Gud) gengælder dem, der hader ham, og udrydder dem. Han tøver ikke, men udrydder den, der hader ham. Hold derfor befalingerne og lovene og retsreglerne, som jeg i dag pålægger dig at følge. Selv om mindst et par hundrede nu har haft chancen for at løse opgaven, så er det faktisk kun to-tre, der har kunnet. Hvorfor mon det er så svært? I øvrigt hviler regeringens fundament på et par kristne med ret så fundamentalistiske holdninger – nemlig pastorerne Krarup og Langballe.