Lokalpolitik

Dialog med borgerne bør brede sig

MEDINDFLYDELSE:Borgerne med på råd inden lokalplanen laves. Et forsøg ved udvikling af lokalplan i Hasseris. Det er et meget flot initiativ, rådmand Marian Nørgaard og teknisk forvaltning har taget. Et af de steder, hvor der ofte er spændinger mellem politikere og borgere, er indretningen af det hverdagsmiljø, vi færdes i. Desto mere vigtigt er det at få afstemt forventningerne bedst muligt. Bemærkelsesværdigt er det også, at det faktisk er det område, hvor berørte borgere gennem offentlighedsfasen, når en ny lokalplan skal vedtages, har ret til at komme med forslag til ændringer. Måske netop derfor er det så den forvaltning, der er længst fremme i skoene. Fordi de ved, at der kommer reaktioner og er vant til at håndtere direkte dialog med borgerne. Og så kan man ligeså godt tage tyren ved hornene og træde frem i dagslyset. Der kan kun opfordres til, at andre forvaltninger og politikere også går i clinch med borgerne. Vi har set samme metode i den nye forvaltning for sundhed og bæredygtig udvikling. Hvor hele spørgsmålet om sundhedsfremme har været en del af en kampagne i 2007. Samtidig med at der har været nedsat arbejdsgrupper med bred repræsentation før der fremsættes forslag til ny sundhedspolitik. Skoler, biblioteker, fritid, ældre, børnehaver, kollektiv trafik er andre områder hvor der tit tages beslutninger som berører os i en bredere sammenhæng. Det ville være sympatisk hvis større forandringer inden for de områder blev præsenteret offentligt med mulighed for en dialog og forslag til ændringer. I det moderne samfund er der let og hurtig adgang til præsentation og kommunikation. Der bruges en masse tv-tid på at vise byrådsmøderne, hvor man kan se på at beslutningerne træffes. Det er ok med dette tilbud, men det sjoveste er jo at være med, før beslutningerne træffes. I det omfang som tid og muligheder giver. For ikke længe siden var der skumle planer om at nedlægge plejehjemmet Vestergården i Vestbyen. Nu er planen taget af bordet. Og processen så ikke særlig køn ud. Og der er da også kommet beklagelser over samme fra ansvarligt politisk hold. Demokrati tager tid, men hvis resultatet er større enighed eller i det mindste forståelse for beslutningen, burde det være anstrengelserne værd.

Forsiden