Dialog med islamister er formålsløs

Ingen tvivl om, at EU i årevis har været naiv i forhold til den islamiske verden.

EU's tackling af Irans forsøg på at anskaffe sig atomvåben og EU-flertallets holdning til Israel-Palæstina-konflikten samt afsættelsen af Saddam Hussein beviser dette med al ønskelig tydelighed. Men at EU slet ikke har fattet den trussel, som verden står over for i form af islamistiske galninge, røber et arbejdspapir, som EU's udenrigsminstre drøftede på et møde i Luxembourg i weekenden. EU vil nu til at optage forbindelser til islamistiske partier i håbet om at få en "dialog med mere repræsentative trosbaserede organisationer", som den udenrigspolitiske chef Javier Solana udtrykker det. Det er imidlertid vanskeligt at se, hvad dialogen skal omhandle. De islamistiske partiers dagsorden er som regel såre simpel: Indførelse af sharia-lovgivning, afbrydelse af samarbejdet med Vesten, undertrykkelse af landets kvinder, udslettelse af staten Israel og i sidste ende en verdensomspændende omvendelse af alle folkeslag til den eneste sande tro: islam. På den baggrund er det meget vanskeligt at se, hvad dialogen overhovedet skal handle om. De islamiske partier er overhovedet ikke interesseret dialog. De er interesserede i, at den hårrejsende naivitet som EU-landene har udvist fortsætter. Når EU-landene nu heller ikke længere vil bekæmpe direkte islamitiske partier som Hamas og Hizbollah, der har stået bag terrordrab på tusindvis af uskyldige israelere, så er bægeret fuldt. Og sammenholdt med, at Danmark med EU's nye forfatning tvinges til at acceptere EU's udenrigspolitik uden forbehold, står Danmark i en situation, hvor vi ender på samme side som terroristerne. Den amerikanske præsident Bush sagde så rammende efter terrorangrebet på USA 11. september 2001 – "either you are with us or you are with terrorists". EU er desværre godt på vej til at alliere sig med terroristerne…..