Dialog om at skabe spændende timer

Overbygningskoler skal drøfte 9. og 10. klassers udsagn om kedelige undervisningsmetoder

Mange 9. og 10. klasse elever synes undervisningen er kedelig, og skoler med overbygningsklasser skal nu starte en dialog mellem elever og voksne om, hvad der kan gøres ved det. Arkivfoto: Henrik Louis

Mange 9. og 10. klasse elever synes undervisningen er kedelig, og skoler med overbygningsklasser skal nu starte en dialog mellem elever og voksne om, hvad der kan gøres ved det. Arkivfoto: Henrik Louis

@Brød.9.u-indryk-vers:HIRTSHALS: - Det der har overrasket mig mest i rapporten er, at eleverne finder undervisningen så kedelig. Det er et af de punkter, som vi vil sætte fokus på i den videre proces. Sådan reagerer udvalgsformand Ole Albæk (UP) på en slutrapport fra projekt Unge Øjne, hvor samtlige 9. og 10. klasse elever i Hirtshals Kommunes skoler har været inddraget for at tilkendegive deres holdninger til det at være ung i kommunen. Undervisning i overbygningen er et af fire fokuspunkter, som børne- og kulturudvalget vil gå videre med rapporten som grundlag. Og metoden til at gå videre er dialog mellem unge og voksne. - I næste uge får skoler med overbygning et brev, hvor de bliver spurgt om, hvordan de forholder sig de meldinger, som de unge er kommet med, oplyser Ole Albæk. Skolerne får derefter en periode indtil udgangen af september til at svare tilbage til udvalget. Mange af de unge har i forbindelse med udarbejdelse af rapporten sagt, at de ønsker mere spændende metoder i undervisningen, flere sammenhængende timer, fokus på nievaudeling i tysk og engelsk samt bedre relationer mellem lærere og elever. Og ledergruppen fra skolerne giver langt hen ad vejen de unge ret, idet de til rapporten udtaler: - Det er både muligt og nødvendigt at lave nye og mere spændende undervisningsmetoder og tilrettelægge undervisningen efter de unges behov. - Der skal være mere fleksible læringsmiljøer, og der skal laves udviklingsmiljøer i overbygningsklasser. - Desværre er der en tendens til at køre den sikre, faglig rettede undervisning, da man ikke kan overskue at lave undervisningsdifferentiering. men skolen burde turde differentiere. Det er disse punkter og mulighederne for flere tværfaglige forløb, som overbygningsskolerne i de kommende måneder skal diskutere. Samtidig skal læringsmiljøet tager på skolerne. De tre fokuspunkter børne- og kulturudvalget tager op er fritid, stoffer og alkohol samt kriminalitet. Her får Den Musiske Skole, Sund By og SSP sideløbende med henvendelsen til overbygningsskolerne et tilsvarende brev om, hvad de vil gøre i forhold til de unges udsagn i Unge Øjne. Børne- og kulturudvalget i Hirtshals vil desuden sende projektet over til børne- og undervisningsudvalget i Ny Hjørring med forslag om, at resultatet af Unge Øjne indgår som et element i udformningen af storkommunens fremtidige ungdomspolitik. Herunder at SSP-arbejdet bør ske på distriktsplan.