Lokalpolitik

Dialog om Nellemanns Have, tak

MILJØ:Jeg har lige en kommentar til Nellemanns Haves forespørgel om møde med Sæby Byråd. Det er helt oplagt, at foreningen Nellemanns Haves Venner inviterer til et møde, hvor de byrådsmedlemmer, der ønsker debat og dialog kan komme. I lighed med mødet, der blev holdt da vi skulle vedtage lokalplanen på havnen, som beboerforeningen havde inviteret til. Det er helt naturligt med møder interesseorganisationer og byråd mm. taler sammen før vedtagelse af lokalplaner. Da havde vi muligheden for at vende problematikken. Og det er i sandhed, det der mangler i denne sag. Vi skal til at tale sammen om muligheder og løsningsforslag. Og her har fonden og vennerne et stort ansvar. Under alle omstændigheder, har denne sag ikke fået den behandling, den kræver. Vi har aldrig set konkrete forslag. Det er ikke godt nok. Vi skal mødes og tale forslag igennem inden byrådet ultimo august skal tage stilling til lokalplanen - det er for simpelt, at vi ikke har vendt mulighederne. Det skal der møder til, og her må vennerne kalde sammen og så skal vi der vil og kan nok komme. Det er helt oplagt at vi taler sammen inden så stor en beslutning og ikke kun gennem pressen og indsigelserne. Vi skal samles. Igen må jeg påpege at vi skal have dialogen før beslutninger skal tages.