Lokalpolitik

Dialog om omstridt skydebane

Men ingen nye støjmålinger

FREDERIKSHAVN:Naboer til den militære skydebane ved Grønholt er godt trætte af smældene fra skydevåben på baneanlægget. Nu vil Søværnet sammen med kommunen forsøge at reducere problemerne. Først skal parterne prøve at tale sammen. Det skal ske i et udvalg, hvor alle tre parter er repræsenteret, og hvor forslag til afbødning af støjgenerne kan drøftes. Naboerne har i flere omgange klaget til kommunen over støjen. Derfor bad plan- og miljøudvalget i august Forsvaret om nye støjmålinger som supplement til tidligere støjberegninger. Det sagde Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste nej til. Forsvaret anførte, at alle beregninger viser, at skydebanen allerede overholder gældende miljøkrav. Kommunens plan- og miljøudvalg frafaldt på sit møde tirsdag , hvor præsentanter for Forsvaret var til stede, kravet om nye målinger. Forsvaret lovede til gengæld bl. a. bedre information om skydetidspunkter. Forsvaret er kun forpligtet til at annoncere kommende skydninger med datoangivelser, ikke klokkeslet. Skydebanen bruges af både Søværnet og Hjemmeværnet. Hjemmeværnsfolkene kommer i weekender, og ifølge udvalgsformand John Christensen (V) sker det, at der kun er et par stykker på banen af gange. Forsvaret er villig til at søge skydningen komprimeret på færre dage og også til at lægge skydningerne under hensyn til afholdelse af f. eks. større familiefester hos skydebanens naboer.