Dialog om støj og støv fra betonfabrik

Udvalg vil holde møde med Skagen Beton og dens utilfredse naboer ved afdelingen i Sindal

SINDAL:Teknik- og miljøudvalget har igen modtaget en klage fra en del naboer til Skagens Betons afdeling ved Ledetvej. Den grænser op til baghaverne til naboerne ved Gaden. Klagen går på, at det stadig støver og støjer for meget fra arbejdet på betonvirksomheden, og udvalget har besluttet at efterkomme et ønske fra klagerne om at holde et møde med parterne, selv om virksomheden tilsyneladende opfylder vilkårene i miljøgodkendelsen. - Forvaltningen har været derude for at kigge tingene igennem, men virksomheden har overholdt de ting, den skal, udtaler udvalgs-formand Poul Dige Pedersen (V). Efter tidligere klager fra naboer lavede virksomheden sidste år en del støjdæmpende foranstaltninger, bl. a. med opstilling af en høj støjvold af containere. En støjmåling viste, at bidraget til støjen hos naboerne ville være på 46 dB(A), mens grænseværdien i normal arbejdstid ligger på højest 55 dB(A). Et klagepunkt fra naboerne er støj fra slåmaskinen, og her konstaterede forvaltningen ved tilsynet, at dyserne var i drift, så de sprøjtede vand på stenene, når de løb ind i maskinen og kom ud. Desuden oplyste virksomheden, at man i tørre perioder flere gange har vandet pladsen ved virksomhedens bygning. De ekstra foranstaltninger mod støv og støj blev etableret inden den 1. juli sidste år, og kort tid efter sagde naboer til NORDJYSKE, at de ikke kunne høre forskel. Allerede dengang talte de om at sende en ny klage, men den blev først sendt den 2. maj 2005. Inden mødet mellem parterne vil Sindal Kommune have Miljøcentret til at lave en vejledende støjmåling.