Lokalpolitik

Dialog skal føre til en ny nordby i Hals

Byråds- ja til at nedsætte bredt repræsenteret dialoggruppe til den videre planblægning

HALS:Det er nu i en fremadrettet dialog mellem de berørte interessenter og Hals Kommune, at der i fællesskab skal findes frem til en ny byudviklingsplan for Hals Nord. Sådan lød budskabet fra Hals Byråd, da de folkevalgte beslutningstagere onsdag aften sagde ja til at nedsætte en dialoggruppe med kommunale repræsentanter og inviterede interessenter til at arbejde videre med detailplanlægningen af den nye byudviklingsplan. Byrådets ønsker Mens der nu skal drøftes muligheder for, hvordan Hals Nord bedst kan udvikles, spillede byrådet også en række byråds-ønsker ind som grundlag for dette planlægningsarbejde. De gik blandt andet på, at der i Hals nordby skal indarbejdes et "vandelement" i den nye nordby, at der skal reserveres et areal til eventuelt senere at få anlagt en omfartsvej, og at der skal arbejdes på at få flyttet Hals Metalsmelteri og minkfarmene fra området. Borgmester Bent Sørensen (S) påpegede med hensyn til eventuelle beslutninger vedrørende omfartsvejen, metalsmelteriet og minkfarmene, at disse alle har lange udsigter - af både planlægningsmæssige og økonomiske grunde - men at det alligevel er vigtigt på nuværende tidspunkt at melde byrådets grundholdninger på disse områder ud. Hav det i baghovedet Socialdemokraternes gruppeformand og politiske ordfører, Jørgen Hansen, bemærkede i den forbindelse, at det nye Aalborg Byråd skal være opmærksom på sagen med det reserverede omfartsvej-areal, så dette ikke bare ligger ubenyttet hen, hvis omfartsvejen ikke anlægges - samtidig med, at Hals' udvikling mod nord fortsætter ufortrødent. Det er i forbindelse med dialoggruppens forestående arbejde tanken, at der forholdsvis hurtigt udarbejdes et lokalplanforslag for den første udstykning i den nye nordby, og her understregede formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V), vigtigheden af, at dette lokalplanforslag først udarbejdes, når konturerne for den samlede byudviklingsplan for alvor er ved at tegne sig. Malurt i bægeret Også Hals' Sørn Nordhald (S) bidrog til debatten, og det skete med en lille dryppen af malurt i byudviklings-bægeret. For mens han udtrykte tilfredshed med, at der medtages berørte interessenter til det forestående planlægningsarbejde i dialoggruppen, så påpegede han også, at det måske kunne have været en god idé at have gjort det lidt tidligere i forløbet. - Det ville have sparet os for en masse kritik, bemærkede han. Her henviste Sørn Nordhald til den kendsgerning, at en særliggt nedsat arbejdsgruppe forud for den nyligt afviklede foroffentlighedsfase havde udarbejdet et par foreløbige idéudkast. De var grundlæggende tænkt som basis for den ønskede, lokale debat om Hals nordbys fremtid, men det tidlige udspil af ide-tegningerne førte også til lokal kritik, fordi visse interesserenter - ikke mindst lodsejere - fik den fornemmelse, at det hele næsten var afgjort på forhånd. Det er det imidlertid langt fra, påpegede Bent Sørensen på byrådsmødet - samtidig med at han dog understregede, at det er "hele Hals Kommune" og ikke de enkelte lodsejere, der skal bestemme, hvordan byudviklingen i Hals Nord skal gennemføres. Hver plan for sig De sidste bemærkninger i debatten bidrog Gert Andersen (K) og Bent Sørensen med. Det skete, da Gert Andersen foreslog, at man i byudviklingsplanen også skulle indarbejde et ønske om at byudvikle Hals yderligere mod vest - vest for Jacob Severins Vej-udstykningen. Det fik Bent Sørensen til at slå fast, at det i denne sag kun drejede sig om Hals' byudvikling mod nord, og at byudvikling i andre retninger skulle behandles som et særskilt forslag.