Dialogen er et stort plus

Socialudvalg og administration vil tage problemerne op

SKØRPING:Lige nu er den generelle tilfredshed med Skørping Kommunes ældrepleje ikke overvældende, viser blandt andet Karen Lund Nielsens aktuelle underskriftsindsamling. Men også inden for de mere etablerede lokale demokratiske organer har man opfanget signalerne fra de ældre og andre borgere. - Og vi arbejder på at gøre noget ved det, siger socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen (SF). Blandt andet har han, borgmesteren og ældrechefen netop deltaget i dialogmøder på alle tre ældrecentre i samarbejde med Ældre Sagens lokalkomité, som har sat sig for at undersøge, om Skørping Kommune er på vej mod en bedre ældrepleje. Sådan ser det ikke ud lige i øjeblikket, mener mange. - Ingen mennesker kan forstå, at når der ikke er sket nedskæringer, hvorfor der så er sket forringelser, siger formanden for Ældre Sagens lokalkomité, Eva Holm Christensen: - Og nu er det så ved at gå op for folk, at det ikke bare er en overgang. For nu er der budgetopbremsning, og på næste års budget skal der skæres igen. Socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen (SF) medgiver, at hele omlægningen til visiterede ydelser til alle er blevet oplevet som forringelser af nogle. Men han understreger, at den aktuelle situation med begrænsning på vikarer ikke er politisk bestemt: - Den skyldes jo, at vi har sagt, at budgetterne skal holdes. Men det sagde vi også 1. januar, siger han. Eva Holm Christensen er meget glad for forløbet af dialogmøderne, og at kommunens repræsentanter har lovet at følge dem op. - Der var også mange pårørende og frivillige med, og de havde mange spørgsmål. Det samme har ældrechefen hæftet sig ved: - Det er vigtigt med det positive signal, at de frivillige er på banen. Det har vi også higet efter. Og de skal selvfølgelig have informationer og nogle fællesarrangementer, og vi skal sikre os en løbende dialog, siger Per Nielsen Elb. De frivillige synes blandt andet, at det er blevet meget svært at få de svageste med til forskellige arrangementer, fordi der ikke længere er afsat personaletimer til det. Men her kan der måske søges midler fra forskellige puljer til frivilligt arbejde. På dialogmøderne blev der også fremstillet mange konkrete, aktuelle problemer, som faktisk kunne løses eller afklares på stedet: - Bare det, at vi kan lave sådan en dialog, er positivt her i forhold til andre steder. Og når nu vi måler os også på de økonomiske nøgletal, så ligger vi faktisk fornuftigt. Vi ligger altså ikke og roder nede i bunden, siger Per Nielsen Elb.