Hals

Dialogen om Hals Nordby kom igang

HALS:Da lokalplanen for udviklingen af Hals Nordby blev præsenteret afstedkom det voldsomme reaktioner og indsigelser fra de berørte lodsejere. Det har ført med sig, at Hals Kommune har inviteret parterne til at deltage i en dialoggruppe, som satte hinanden stævne for første gang i går for at blive præsenteret for kommentarerne til indsigelserne. En række møder skal herefter udmunde i et egentligt oplæg til lokalplanen. Fra kommunen deltager centerleder, Mette Kristoffersen, souschef, Bente Lindstrøm, arkitekt Niels Hurup. De inviterede lodsejere er: Gunnar Sloth, Robert Madsen, Claus Erik Mortensen, Bjarne Jerup Høj, Erik Vinther, Kjeld Bodum, Hals Fjernvarme, Hals Skole samt Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.