Dialogmøde med skolechef

Skolechef indbyder ledelse og forældre på Asaa Skole til et møde, hvor der skal lyttes.

Skolechef Jakob Ryttergaard byder til dialogmøde på Asaa Skole. Arkivfoto: Kurt Bering

Skolechef Jakob Ryttergaard byder til dialogmøde på Asaa Skole. Arkivfoto: Kurt Bering

Skolechef Jakob Ryttersgaard samler i næste uge parterne i uenigheden på Asaa Skole til et dialogmøde. - En vigtig del i det her er at få en god kommunikation, og derfor har jeg på baggrund af udvalgsmødet besluttet, at jeg indkalder til et dialogmøde mellem ledelse, bestyrelsesrepræsentanter og forældrerådene fra 2. og 3. klasse for at få en ordentlig dialog om, hvordan det er vi ser på den organisering, og hvad det kræver af særlig opmærksomhed, og hvordan vi sikrer kommunikationen fremadrettet. Når forældrene har skrevet, som de har skrevet, er det ud fra en bekymring for deres børn, og det synes jeg er meget vigtigt at have øje for, siger Jakob Ryttersgaard. Der skal lyttes Han forventer af mødet, at der bliver lyttet til og fra begge sider. - Jeg forventer, at de lytter til den vurdering jeg og skolelederen rent fagligt giver, men også at vi lytter til, hvad det er for en bekymring, forældrene giver udtryk for, siger Jakob Ryttersgaard. I forhold til det lovmæssige peger skolechefen i sit notat på, at der er mulighed for holddeling. - Jeg ved, at skolens ledelse er opmærksom på, at de i den første del af året har undervist lidt under 50 pct. i egen klasse og derfor skruer det op, siger Jakob Ryttersgaard, der slår fast, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt, der tilsidesættes. - Det væsentligste i det her er at få en dialog om, hvor det er vi skal hen i forhold til at tilgodese de børn og deres undervisning mest muligt, siger Jakob Ryttersgaard. Mere dynamik med 20 børn Skoleleder Jørgen Pedersen er parat til at tage dialogen med forældrene. - Dialog er altid godt, det er fint at få et dialogmøde, og det er altid godt at se fremad på den måde, siger han. Han forventer ikke, at mødet skal handle om det lovmæssige. - Selvfølgelig er det lovligt, vi opfylder klart loven, som man skal på årsbasis med hovedparten af timerne i egen klasse. Men et dialogmøde kan opklare de ting og misforståelser, der er, siger Jørgen Pedersen, der peger på, at børnene efter efterårsferien skal være noget mere i hver sin klasse. Når skolen har valgt at samlæse de to klasser noget af tiden, er det fordi der er nogle pædagogiske fordele i det. - Der er større dynamik både med det faglige og det sociale, når der er 20 elever i stedet for 10. En stor del af tiden er de to lærere om 20 børn, det er jo gode forhold sammenlignet med for eksempel en klasse med en lærer og 22 børn. Det går godt med børnenes sociale og faglige udvikling, så samlæsning har været godt, vurderer han.