Børnepasning

Dialogmøde om børn

Fællesledere, sammenlægninger eller noget helt tredje i spil

Børne- og skoleudvalget drøftede på et møde i tirsdags to modeller for ledelse af børnehaver, som forvaltningen havde lagt frem. Modellerne beskriver, hvordan man kan slå børnehaver sammen på forskellig måde for at opnå besparelse på ledelse. Det følger af, at byrådet med budgetforliget for 2011 har besluttet, at der skal spares 750.000 kroner om året på ledelse på daginstitutionsområdet. Spørgsmålet er nu hvordan. Udvalget var ikke stemt for at sende modellerne direkte ud i høring, men valgte i stedet at indbyde i alt 66 personer til et dialogmøde 11. januar - det er institutionsledere, tillidsrepræsentanter og formænd for forældrebestyrelser. - Nu vil vi prøve at få nogle forskellige bud på, hvad man kan gøre. Vi prøver at få nogle holdninger om, hvad de synes, og vi har ikke lagt os fast på noget, siger udvalgsformand Ole Jespersgaard (S). Ikke glad for superledere Han har tidligere meldt ud i NORDJYSKE, at han ikke synes så godt om det forslag, der deler alle kommunens institutioner ind i fire grupper under hver sin fællesleder. De dækker henholdsvis alle børnehaver i Brønderslev, alle børnehaver i Hjallerup, Dronninglund og Asaa, alle børnehaver i Klokkerholm, Øster Brønderslev og Jerslev samt en fællesleder for Dagplejen og Vuggestuen Himmelblå i Brønderslev. - Det med fire superledere er ikke helt mig. Jeg vil hellere have en flad struktur. Personligt er jeg lidt bange for så store enheder, som der er lagt op til. Men det er min personlige holdning. Der er forskellige holdninger i udvalget, siger Ole Jespersgaard. Det vil senere vise sig, hvor den lander henne. - Men jeg kan sagtens forestille mig, at det ikke bliver en af modellerne, men et mix af dem, og måske nogle andre forslag, vi kan bruge, siger Ole Jespersgaard. Normering Han har selv tanker om, at besparelsen på souschefer, som ligger i modellerne, også kunne indføres for institutioner med mindre end ti ansatte. Eller at lederne kunne få lidt mere tid som pædagog på stuerne og lidt mindre tid til ledelse. Han peger på, at besparelsen i modellerne kommer, fordi de enkelte børnehaver reelt får færre timer. - Det handler om normering, siger han. Ifølge beskrivelserne af forslagene vil modellen med fire fællesledere styrke kerneopgaven - det pædagogiske arbejde med børnene. - Det er nok ikke der, jeg lægger min hovedvægt, men jeg er villig til at gå ud og lytte og se på, hvad der er praktisk gennemførligt. Derfor laver vi dialogmødet, og det er vigtigt, at folk melder ind, siger Ole Jespersgaard. Der var lagt op til, at der skulle være en høring fra uge et til uge fem, men den proces bliver med dialogmødet ændret, så politikerne får nogle input, inden de sender noget ud. Om det bliver noget åbent med flere forslag eller en mere specifik anbefaling er endnu usikkert. Det kan dog stadig nås til april, som det var planen.