EMNER

Dialogmøde om vandløb

Rebildhus vil 29. marts danne ramme om et dialogmøde om vandløb, som Venstre i Rebild efter flere opfordringer har indkaldt til.

Overskriften på dialogen bliver spørgsmålet om, hvordan får vandstanden i vore åer og bække "normaliseret," som det hedder i pressemeddelelsen fra Venstre. Tre kompetente mennesker vil være med til at skabe dialogen, da det er lykkedes at få medlem af folketingets miljøudvalg Flemming Møller Mortensen (S), Venstres miljøordfører på Christiansborg Henrik Høgh og formanden for Agri Nord, Carl Christian Pedersen til at komme. - Baggrunden for mødet er i sin enkelthed, at vandstanden i vore vandløb er hævet/steget med cirka 40 cm. gennem de seneste 20 år, udtaler formanden for teknik- og miljøudvalget i Rebild Kommune, Gert Fischer (V). Det har fået fatale følger, da vandstanden som følge heraf, er steget på hundredevis af tønder- land dyrkningsarealer, drænrør under vand, dyr bliver syge. Hvordan får man rettet op på det, ja, det er netop spørgsmålet, når forhåbentlig mange interesserede møder op på Rebildhus til dette tværpolitiske dialogmøde.