Differentieret løsning i Øster Hornum - tak !

UFORSTÅELIG POLITIKERHOLDNING: Børne- og ungeudvalget i Rebild Kommune anbefaler byrådet at fjerne 7. klasserne fra landsbyskolerne pr. 1. august 2008. Det er uforståeligt, at man igen inddrager Ø. Hornum Skole i denne beslutning. Politikkerne må da være helt klar over ¿ byens holdning¿ til denne problemstilling. Er det fordi I ikke kan se andre løsninger? ¿ I behøver ikke nødvendigvis at anvende samme model for alle de mindre skoler, og Ø.Hornum Skole er ikke så lille endda. Vi tænker anderledes. Vi har en klar forventning om, at eleverne kan gå til og med 7. klasse. Vi ønsker ikke en by i afvikling. For nu at belyse min påstand og for at give jer noget at sammenligne med, har jeg undersøgt elevtallet og klasserækkerne på Aalborg Kommunes skoler pr 5. september 2007. I vores nabokommune har man i høj grad differentierede løsninger på skolernes klasserække. Jeg er sikker på, at man også i Aalborg kender de såkaldte pædagogiske argumenter for at samle 7., 8. og 9. klasserne samme sted, men her har man i respekt for skolens betydning for de mindre samfund, ladet dette argument veje tungere end det evigt brugte argument om den pædagogiske sammenhæng. Der står for øvrigt ikke noget i folkeskoleloven om, at man absolut skal anbringe 7., 8. og 9. klasse på samme skole. Det er i sidste ende kun et spørgsmål om et pædagogisk fagligt samarbejde mellem afgivende og modtagende skole. Men tilbage til den statistiske virkelighed. I Aalborg Kommune har man 2 skoler til og med 5. klasse ( Sebber Skole og Hou Skole). Man har endvidere 5 skoler hvor klasserækken går til og med 6. klasse ( Bislev, Grindsted, Tylstrup. Langholt og Nøvling Skole ), og endelig har man ikke mindre end 6 skoler, hvor elevtallet bibeholdes til og med 7. klasse ( Ellidshøj, Kærby, Nørholm, Sønderholm, Ulsted og Vårst/Fjellerad skole ). Disse 6 skoler har et elevtal, der svinger fra min. 78 elever og max. 335 elever. Der er altså råd til differentiering. Vi ønsker at bevare 7. klasse. Aalborg Kommune viser vejen, når det gælder forskellige løsninger. Er politikkerne i Rebild Kommune mindre visionære ? Forkortet af redaktionen