Naturkatastrofer

Dige-afslag skuffer i Krik

Beboere tæt på Limfjorden er skuffet over, at Thisted Kommune ikke sikrer Krik

Ved tidligere storme har Mogens Andersen måtte trække i de store gummistøvler for at sikre sin båd i de oversvømmede arealer, da der ikke er noget diger til at holde vandet tilbage. Arkivfoto

Ved tidligere storme har Mogens Andersen måtte trække i de store gummistøvler for at sikre sin båd i de oversvømmede arealer, da der ikke er noget diger til at holde vandet tilbage. Arkivfoto

Når elementerne raser, og vandet begynder at stige i Limfjorden, breder utrygheden sig for mange beboere i Krik, som har huse i de lavtliggende arealer. Én af dem er Mogens Andersen, der bor et stenkast fra vigen i sit barndomshjem. Selv om han er ansat i et energiselskab, så bryder han sig ikke om den umådeholdne energi, som fjorden kan finde på at udvise. For det dige, som Thisted Kommune havde stillet i udsigt for at beskytte Krik mod vandmasserne ved ekstrem højvande, bliver alligevel ikke til noget. Kommunen har ganske enkelt ikke penge til projektet, Mogens Andersen har i årevis været med i et digelaug, som har kæmpet for diget. - Det er under al kritik. Tilmed når man tænker på, at den tidligere miljøminister Hans Chr. Schmidt (V), gav dispensation til, at der må opføres fire huse kun 40 meter fra vandkanten, selv om de klart ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, der nu er på 300 meter, siger Mogens Andersen - Ingen af fe fire huse er blevet bygget, det er der vel ingen der tør. Men sagen er sådan, at det faktisk har splittet Krik, da de bagvedliggende huse vil miste udsigten, siger Mogens Andersen.