Diget - Højskolen ved Skagen har store problemer

BUNKEN:Højskolen i Bunken, der har droppet betegnelsen sundhedshøjskole og nu hedder Diget - Højskolen ved Skagen, ser ud til at have store problemer. Forstanderen siden 1. august 2003, Sten Pedersen, har sagt sin stilling op, og i skolens blad ”Nyt fra Diget” fortæller bestyrelsesformand Lars Bo Breddam, at højskolens likviditet i såvel 2004 som næste år er yderst sårbar. Bestyrelsen finder underskuddet i 2003, som blev på cirka 1,9 millioner kroner, utilfredsstillende. - Det skal dog bemærkes, at cirka 1,3 millioner kan henføres til ekstraordinære omkostninger i forbindelse med omlægning af realkreditlån, oplyser formanden. Højskolen i Bunken oplevede i skoleåret 2002/2003 en markant tilbagegang i elevtallet fra 53,1 til 43,3 omregnet i årselever. Sten Pedersen nåede i sin korte tid som forstander at få ændret navn og ny profil for de lange kurser, hvor det kniber mest med at få elever. - Det er derfor særdeles beklageligt, at Sten Pedersen har valgt at forlade skolen og vende tilbage til sin tidligere stilling som lektor på Aalborg Seminarium. Bestyrelsen har været glade for samarbejdet med Sten Pedersen, siger formanden.