Diget rasende på banen

BUNKEN:- Det kan blive noget nær en katastrofe for vores virksomhed, og jeg forstår ikke, at Nordjyske Jernbaner, blot for at toget kan komme 10 minutter hurtigere fra Skagen til Frederikshavn, vil lukke ikke kun overgange, men også berørte parters muligheder for at overleve. Forstanderen på Sundhedsøjskolen Diget i Bunken er, som andre borgere på strækningen fra Skagen til Frederikshavn, meget utilfreds med Nordjyske Jernbaners planer om effektivisering af strækningen. Effektivisering dækker i denne forbindelse over flere begreber. Dels nedlægges busdriften på strækningen, dels sløjfes en række overkørsler, fordi toget i fremtiden skal kører meget hurtigere. Derfor skønnes det sikkerhedsmæssigt mere fornuftigt at sløjfe en række overgange på jernbanen. - Jeg har hørt, at de også vil lukke vore lille overgang, som vi blandt andet benytter som adgang til stranden. Det vil jo være en katastrofe, for vi markedsfører os på, at vi kun er 500 meter fra stranden. Hvis overgangen lukkes, vil vore kursister skulle gå en flere kilometer lang omvej for at komme til stranden, forklarer Sten Pedersen. Det er imidlertid ikke kun sundhedshøjskolens strandture, der berøres, hvis det bliver umuligt at krydse jernbanen. - Vi har på mange måder delt vore områder i to - adskilt af jernbanen. På den vestre side har vi selve skolen med sportsplads, haller og andre bygninger, mens vi på den anden side jernbanen har store arealer med sø, stalde, ridebane, cykelskur og så videre. - Flere af vore kurser indholder botanik og studier i naturen. Det er meget populært - vel også fordi vi har det hele lige ved siden af skolen. Men det ryger også, hvis vi skal ud på en flere kilometer lang tur for at komme til vore arealer. - Derfor vil det også her være en katastrofe, hvis vi af Nordjyske Jernbaner afskæres fra at komme til og fra vore marker, søen og så videre. Derfor må det her stoppes, siger Sten Pedersen. - Sundhedshøjskolen og vores nabo golfbanen nyder også godt af bussens stoppested på hovedvejen, hvorfra der ikke er langt at gå tværs over til skolen og golfbanen. Derfor rammer også bussens standsning os hårdt her i Bunken. - Jeg har svært ved at forstå, at det kan være så vigtigt for Nordjyske Jernbaner at komme hurtigere frem med togene på bekostning af buspassagererne, for det er som om, de helt glemmer, at mange ikke lige bor ved et af togenes stoppesteder. - Jeg har jo også læst, at Nordjyske Jernbaner nedlægger stoppesteder for togene, så hvem gavner den påtænkte effektivisering egentlig? spørger Sten Pedersen.